12949.htm

CÍMSZÓ: Lévay

SZEMÉLYNÉV: Lévay Lajos

SZÓCIKK: L. Lajos* (kisteleki) báró, közgazdász, L. 1. fia, szül. Szegeden 1865. ápr. 20. Tanulmányai végeztével az atyja által megteremtett Első M. Ált. Biztosító Társ. vezértitkára lett. Közgazdasági tevékenysége mellett a politikai életben is részt vett. 1896-ban képviselő, 1903. belügyminisztériumi min. tanácsos s a kivándorlási ügyek vezetője lett. Műve: A kivándorlás és városaink pénzügyeinek rendezése. 1910-ben újból képviselő, majd a kommün bukása után mosoni főispán volt.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2949. címszó a lexikon => 533. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12949.htm

CÍMSZÓ: Lévay

SZEMÉLYNÉV: Lévay Lajos

SZÓCIKK: L. Lajos* kisteleki báró, közgazdász, L. 1. fia, szül. Szegeden 1865. ápr. 20. Tanulmányai végeztével az atyja által megteremtett Első M. Ált. Biztosító Társ. vezértitkára lett. Közgazdasági tevékenysége mellett a politikai életben is részt vett. 1896-ban képviselő, 1903. belügyminisztériumi min. tanácsos s a kivándorlási ügyek vezetője lett. Műve: A kivándorlás és városaink pénzügyeinek rendezése. 1910-ben újból képviselő, majd a kommün bukása után mosoni főispán volt.

12949.ht

CÍMSZÓ Léva

SZEMÉLYNÉV Léva Lajo

SZÓCIKK L Lajos kistelek báró közgazdász L 1 fia szül Szegede 1865 ápr 20 Tanulmánya végeztéve a atyj álta megteremtet Els M Ált Biztosít Társ vezértitkár lett Közgazdaság tevékenység mellet politika életbe i rész vett 1896-ba képviselő 1903 belügyminisztérium min tanácso kivándorlás ügye vezetőj lett Műve kivándorlá é városain pénzügyeine rendezése 1910-be újbó képviselő maj kommü bukás utá moson főispá volt

12949.h

CÍMSZ Lév

SZEMÉLYNÉ Lév Laj

SZÓCIK Lajo kistele bár közgazdás fi szü Szeged 186 áp 2 Tanulmány végeztév aty ált megteremte El Ál Biztosí Tár vezértitká let Közgazdasá tevékenysé melle politik életb rés vet 1896-b képvisel 190 belügyminisztériu mi tanács kivándorlá ügy vezető let Műv kivándorl városai pénzügyein rendezés 1910-b újb képvisel ma komm buká ut moso főisp vol

12949.

CÍMS Lé

SZEMÉLYN Lé La

SZÓCI Laj kistel bá közgazdá f sz Szege 18 á Tanulmán végezté at ál megteremt E Á Biztos Tá vezértitk le Közgazdas tevékenys mell politi élet ré ve 1896- képvise 19 belügyminisztéri m tanác kivándorl üg vezet le Mű kivándor városa pénzügyei rendezé 1910- új képvise m kom buk u mos főis vo

12949

CÍM L

SZEMÉLY L L

SZÓC La kiste b közgazd s Szeg 1 Tanulmá végezt a á megterem Bizto T vezértit l Közgazda tevékeny mel polit éle r v 1896 képvis 1 belügyminisztér taná kivándor ü veze l M kivándo város pénzügye rendez 1910 ú képvis ko bu mo fői v

1294SZEMÉL

SZÓ L kist közgaz Sze Tanulm végez megtere Bizt vezérti Közgazd tevéken me poli él 189 képvi belügyminiszté tan kivándo vez kivánd váro pénzügy rende 191 képvi k b m fő