12956.htm

CÍMSZÓ: Lewuw

SZÓCIKK: Lewuw Móse, vagy Chárif Móse, pozsonyi főrabbi. Előbb a lembergi jesiva rabbija voit. 1730-ban választották meg a pozsonyi hitközség rabbijává. Az ö vezetése alatt a pozsonyi jesiva a nagy talmudiskolák sorába emelkedett. Működésének utolsó éveiben a hitközség Eger Akiba zilzi rabbit hívta meg Pozsonyba, hogy a főrabbit helyettesítse. De L. csak azzal a feltétellel egyezett bele Eger rabbi meghívásába, hogy a nagy templomban ne tartson hitszónoklatot. Megh. 1758.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2956. címszó a lexikon => 533. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12956.htm

CÍMSZÓ: Lewuw

SZÓCIKK: Lewuw Móse, vagy Chárif Móse, pozsonyi főrabbi. Előbb a lembergi jesiva rabbija voit. 1730-ban választották meg a pozsonyi hitközség rabbijává. Az ö vezetése alatt a pozsonyi jesiva a nagy talmudiskolák sorába emelkedett. Működésének utolsó éveiben a hitközség Eger Akiba zilzi rabbit hívta meg Pozsonyba, hogy a főrabbit helyettesítse. De L. csak azzal a feltétellel egyezett bele Eger rabbi meghívásába, hogy a nagy templomban ne tartson hitszónoklatot. Megh. 1758.

12956.ht

CÍMSZÓ Lewu

SZÓCIKK Lewu Móse vag Chári Móse pozsony főrabbi Előb lemberg jesiv rabbij voit 1730-ba választottá me pozsony hitközsé rabbijává A vezetés alat pozsony jesiv nag talmudiskolá soráb emelkedett Működéséne utols éveibe hitközsé Ege Akib zilz rabbi hívt me Pozsonyba hog főrabbi helyettesítse D L csa azza feltételle egyezet bel Ege rabb meghívásába hog nag templomba n tartso hitszónoklatot Megh 1758

12956.h

CÍMSZ Lew

SZÓCIK Lew Mós va Chár Mós pozson főrabb Elő lember jesi rabbi voi 1730-b választott m pozson hitközs rabbijáv vezeté ala pozson jesi na talmudiskol sorá emelkedet Működésén utol éveib hitközs Eg Aki zil rabb hív m Pozsonyb ho főrabb helyettesíts cs azz feltétell egyeze be Eg rab meghívásáb ho na templomb tarts hitszónoklato Meg 175

12956.

CÍMS Le

SZÓCI Le Mó v Chá Mó pozso főrab El lembe jes rabb vo 1730- választot pozso hitköz rabbijá vezet al pozso jes n talmudisko sor emelkede Működésé uto évei hitköz E Ak zi rab hí Pozsony h főrab helyettesít c az feltétel egyez b E ra meghívásá h n templom tart hitszónoklat Me 17

12956

CÍM L

SZÓC L M Ch M pozs főra E lemb je rab v 1730 választo pozs hitkö rabbij veze a pozs je talmudisk so emelked Működés ut éve hitkö A z ra h Pozson főra helyettesí a feltéte egye r meghívás templo tar hitszónokla M 1

1295SZÓ C poz főr lem j ra 173 választ poz hitk rabbi vez poz j talmudis s emelke Működé u év hitk r Pozso főr helyettes feltét egy meghívá templ ta hitszónokl