12957.htm

CÍMSZÓ: Liberer

SZÓCIKK: Liberer (j.). Temetőszolga. Némelyek a francia livrée, mások a latin libelar (könyves ember) szóból származtatják. Az utóbbi feltevés a helyesebb, mert a L. nemcsak a halott mosdatásánál és eltakarításánál segédkezik, de a temetési szertartásnál is, mikor könyvből olvassák a halottas imákat.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2957. címszó a lexikon => 533. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12957.htm

CÍMSZÓ: Liberer

SZÓCIKK: Liberer j. . Temetőszolga. Némelyek a francia livrée, mások a latin libelar könyves ember szóból származtatják. Az utóbbi feltevés a helyesebb, mert a L. nemcsak a halott mosdatásánál és eltakarításánál segédkezik, de a temetési szertartásnál is, mikor könyvből olvassák a halottas imákat.

12957.ht

CÍMSZÓ Libere

SZÓCIKK Libere j Temetőszolga Némelye franci livrée máso lati libela könyve embe szóbó származtatják A utóbb feltevé helyesebb mer L nemcsa halot mosdatásáná é eltakarításáná segédkezik d temetés szertartásná is miko könyvbő olvassá halotta imákat

12957.h

CÍMSZ Liber

SZÓCIK Liber Temetőszolg Némely franc livré más lat libel könyv emb szób származtatjá utób feltev helyeseb me nemcs halo mosdatásán eltakarításán segédkezi temeté szertartásn i mik könyvb olvass halott imáka

12957.

CÍMS Libe

SZÓCI Libe Temetőszol Némel fran livr má la libe köny em szó származtatj utó felte helyese m nemc hal mosdatásá eltakarításá segédkez temet szertartás mi könyv olvas halot imák

12957

CÍM Lib

SZÓC Lib Temetőszo Néme fra liv m l lib kön e sz származtat ut felt helyes nem ha mosdatás eltakarítás segédke teme szertartá m köny olva halo imá

1295

CÍ Li

SZÓ Li Temetősz Ném fr li li kö s származta u fel helye ne h mosdatá eltakarítá segédk tem szertart kön olv hal im