12958.htm

CÍMSZÓ: Lichtenberg

SZEMÉLYNÉV: Lichtenberg Emil

SZÓCIKK: Lichtenberg 1. Emil*, karmester, szül. Budapesten 1874. ápr. 2. A Zeneakadémián tanult. 1903-tól a budapesti Operaház korrepetitora, később karmestere volt. Alapítója és vezetője a Budapesti Ének- és Zenekaregyesületnek, a Magyar Nők Karegyesületének és a Magyar Karének Egyesületnek. Ismertetéseket írt Berlioz, Brahms, Haydn, Bach és Wagner több művéhez.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2958. címszó a lexikon => 533. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12958.htm

CÍMSZÓ: Lichtenberg

SZEMÉLYNÉV: Lichtenberg Emil

SZÓCIKK: Lichtenberg 1. Emil*, karmester, szül. Budapesten 1874. ápr. 2. A Zeneakadémián tanult. 1903-tól a budapesti Operaház korrepetitora, később karmestere volt. Alapítója és vezetője a Budapesti Ének- és Zenekaregyesületnek, a Magyar Nők Karegyesületének és a Magyar Karének Egyesületnek. Ismertetéseket írt Berlioz, Brahms, Haydn, Bach és Wagner több művéhez.

12958.ht

CÍMSZÓ Lichtenber

SZEMÉLYNÉV Lichtenber Emi

SZÓCIKK Lichtenber 1 Emil* karmester szül Budapeste 1874 ápr 2 Zeneakadémiá tanult 1903-tó budapest Operahá korrepetitora későb karmester volt Alapítój é vezetőj Budapest Ének é Zenekaregyesületnek Magya Nő Karegyesületéne é Magya Karéne Egyesületnek Ismertetéseke ír Berlioz Brahms Haydn Bac é Wagne töb művéhez

12958.h

CÍMSZ Lichtenbe

SZEMÉLYNÉ Lichtenbe Em

SZÓCIK Lichtenbe Emil karmeste szü Budapest 187 áp Zeneakadémi tanul 1903-t budapes Operah korrepetitor késő karmeste vol Alapító vezető Budapes Éne Zenekaregyesületne Magy N Karegyesületén Magy Karén Egyesületne Ismertetések í Berlio Brahm Hayd Ba Wagn tö művéhe

12958.

CÍMS Lichtenb

SZEMÉLYN Lichtenb E

SZÓCI Lichtenb Emi karmest sz Budapes 18 á Zeneakadém tanu 1903- budape Opera korrepetito kés karmest vo Alapít vezet Budape Én Zenekaregyesületn Mag Karegyesületé Mag Karé Egyesületn Ismertetése Berli Brah Hay B Wag t művéh

12958

CÍM Lichten

SZEMÉLY Lichten

SZÓC Lichten Em karmes s Budape 1 Zeneakadé tan 1903 budap Oper korrepetit ké karmes v Alapí veze Budap É Zenekaregyesület Ma Karegyesület Ma Kar Egyesület Ismertetés Berl Bra Ha Wa művé

1295

CÍ Lichte

SZEMÉL Lichte

SZÓ Lichte E karme Budap Zeneakad ta 190 buda Ope korrepeti k karme Alap vez Buda Zenekaregyesüle M Karegyesüle M Ka Egyesüle Ismerteté Ber Br H W műv