12960.htm

CÍMSZÓ: Lichtenberg

SZEMÉLYNÉV: Lichtenberg Mór

SZÓCIKK: L. Mór. A szegedi Gazdasági Egyesületnek egyik alapítója, majd örökös díszelnöke, a Lloyd-társulat elnöke és a Kaszinónak, a Dugonics Irodalmi Társaságnak és a Képzőművészeti Társaságnak alapító tagja volt. Megh. 1908 dec 29. Szegeden.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2960. címszó a lexikon => 534. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12960.htm

CÍMSZÓ: Lichtenberg

SZEMÉLYNÉV: Lichtenberg Mór

SZÓCIKK: L. Mór. A szegedi Gazdasági Egyesületnek egyik alapítója, majd örökös díszelnöke, a Lloyd-társulat elnöke és a Kaszinónak, a Dugonics Irodalmi Társaságnak és a Képzőművészeti Társaságnak alapító tagja volt. Megh. 1908 dec 29. Szegeden.

12960.ht

CÍMSZÓ Lichtenber

SZEMÉLYNÉV Lichtenber Mó

SZÓCIKK L Mór szeged Gazdaság Egyesületne egyi alapítója maj örökö díszelnöke Lloyd-társula elnök é Kaszinónak Dugonic Irodalm Társaságna é Képzőművészet Társaságna alapít tagj volt Megh 190 de 29 Szegeden

12960.h

CÍMSZ Lichtenbe

SZEMÉLYNÉ Lichtenbe M

SZÓCIK Mó szege Gazdasá Egyesületn egy alapítój ma örök díszelnök Lloyd-társul elnö Kaszinóna Dugoni Irodal Társaságn Képzőművésze Társaságn alapí tag vol Meg 19 d 2 Szegede

12960.

CÍMS Lichtenb

SZEMÉLYN Lichtenb

SZÓCI M szeg Gazdas Egyesület eg alapító m örö díszelnö Lloyd-társu eln Kaszinón Dugon Iroda Társaság Képzőművész Társaság alap ta vo Me 1 Szeged

12960

CÍM Lichten

SZEMÉLY Lichten

SZÓC sze Gazda Egyesüle e alapít ör díszeln Lloyd-társ el Kaszinó Dugo Irod Társasá Képzőművés Társasá ala t v M Szege

1296

CÍ Lichte

SZEMÉL Lichte

SZÓ sz Gazd Egyesül alapí ö díszel Lloyd-tár e Kaszin Dug Iro Társas Képzőművé Társas al Szeg