12961.htm

CÍMSZÓ: Lichtenstadt

SZEMÉLYNÉV: Lichtenstadt Wolf

SZÓCIKK: Lichtenstadt Wolf, rabbi. Prágában tanult Landau Ezekielnél. Nősülése után Trietschben működött és 1788. kiadta talmudi novelláit, Kedusász Jiszróél címmel Brünnben. Ezután Trencsénben volt rabbi és ott élt haláláig, 1827-ig.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2961. címszó a lexikon => 534. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12961.htm

CÍMSZÓ: Lichtenstadt

SZEMÉLYNÉV: Lichtenstadt Wolf

SZÓCIKK: Lichtenstadt Wolf, rabbi. Prágában tanult Landau Ezekielnél. Nősülése után Trietschben működött és 1788. kiadta talmudi novelláit, Kedusász Jiszróél címmel Brünnben. Ezután Trencsénben volt rabbi és ott élt haláláig, 1827-ig.

12961.ht

CÍMSZÓ Lichtenstad

SZEMÉLYNÉV Lichtenstad Wol

SZÓCIKK Lichtenstad Wolf rabbi Prágába tanul Landa Ezekielnél Nősülés utá Trietschbe működöt é 1788 kiadt talmud novelláit Kedusás Jiszróé címme Brünnben Ezutá Trencsénbe vol rabb é ot él haláláig 1827-ig

12961.h

CÍMSZ Lichtensta

SZEMÉLYNÉ Lichtensta Wo

SZÓCIK Lichtensta Wol rabb Prágáb tanu Land Ezekielné Nősülé ut Trietschb működö 178 kiad talmu novellái Kedusá Jiszró címm Brünnbe Ezut Trencsénb vo rab o é halálái 1827-i

12961.

CÍMS Lichtenst

SZEMÉLYN Lichtenst W

SZÓCI Lichtenst Wo rab Prágá tan Lan Ezekieln Nősül u Trietsch működ 17 kia talm novellá Kedus Jiszr cím Brünnb Ezu Trencsén v ra halálá 1827-

12961

CÍM Lichtens

SZEMÉLY Lichtens

SZÓC Lichtens W ra Prág ta La Ezekiel Nősü Trietsc műkö 1 ki tal novell Kedu Jisz cí Brünn Ez Trencsé r halál 1827

1296

CÍ Lichten

SZEMÉL Lichten

SZÓ Lichten r Prá t L Ezekie Nős Triets műk k ta novel Ked Jis c Brün E Trencs halá 182