12967.htm

CÍMSZÓ: Lichtmann

SZEMÉLYNÉV: Lichtmann Jakab

SZÓCIKK: Lichtmann, 1. Jakab, műgyűjtő, szül. Budapesten 1835., megh. Bécsben 1917. Rothschild báró bécsi bankházának cégjegyzője volt. Negyvenegy évig állt a Rothschild-ház kötelékében. Jelentékeny kép- és műtárgygyűjteményét, valamint ingatlanait Bécs városára és annak zsidó hitközségére hagyta, értékes képeinek egy részét pedig a bécsi Műtörténelmi Múzeumra és a pesti Nemzeti Múzeumra.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2967. címszó a lexikon => 534. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12967.htm

CÍMSZÓ: Lichtmann

SZEMÉLYNÉV: Lichtmann Jakab

SZÓCIKK: Lichtmann, 1. Jakab, műgyűjtő, szül. Budapesten 1835., megh. Bécsben 1917. Rothschild báró bécsi bankházának cégjegyzője volt. Negyvenegy évig állt a Rothschild-ház kötelékében. Jelentékeny kép- és műtárgygyűjteményét, valamint ingatlanait Bécs városára és annak zsidó hitközségére hagyta, értékes képeinek egy részét pedig a bécsi Műtörténelmi Múzeumra és a pesti Nemzeti Múzeumra.

12967.ht

CÍMSZÓ Lichtman

SZEMÉLYNÉV Lichtman Jaka

SZÓCIKK Lichtmann 1 Jakab műgyűjtő szül Budapeste 1835. megh Bécsbe 1917 Rothschil bár bécs bankházána cégjegyzőj volt Negyveneg évi áll Rothschild-há kötelékében Jelentéken kép é műtárgygyűjteményét valamin ingatlanai Béc városár é anna zsid hitközségér hagyta értéke képeine eg részé pedi bécs Műtörténelm Múzeumr é pest Nemzet Múzeumra

12967.h

CÍMSZ Lichtma

SZEMÉLYNÉ Lichtma Jak

SZÓCIK Lichtman Jaka műgyűjt szü Budapest 1835 meg Bécsb 191 Rothschi bá béc bankházán cégjegyző vol Negyvene év ál Rothschild-h kötelékébe Jelentéke ké műtárgygyűjteményé valami ingatlana Bé városá ann zsi hitközségé hagyt érték képein e rész ped béc Műtörténel Múzeum pes Nemze Múzeumr

12967.

CÍMS Lichtm

SZEMÉLYN Lichtm Ja

SZÓCI Lichtma Jak műgyűj sz Budapes 183 me Bécs 19 Rothsch b bé bankházá cégjegyz vo Negyven é á Rothschild- kötelékéb Jelenték k műtárgygyűjtemény valam ingatlan B város an zs hitközség hagy érté képei rés pe bé Műtörténe Múzeu pe Nemz Múzeum

12967

CÍM Licht

SZEMÉLY Licht J

SZÓC Lichtm Ja műgyű s Budape 18 m Béc 1 Rothsc b bankház cégjegy v Negyve Rothschild köteléké Jelenté műtárgygyűjtemén vala ingatla váro a z hitközsé hag ért képe ré p b Műtörtén Múze p Nem Múzeu

1296

CÍ Lich

SZEMÉL Lich

SZÓ Licht J műgy Budap 1 Bé Roths bankhá cégjeg Negyv Rothschil kötelék Jelent műtárgygyűjtemé val ingatl vár hitközs ha ér kép r Műtörté Múz Ne Múze