12968.htm

CÍMSZÓ: Lichtmann

SZEMÉLYNÉV: Lichtmann Mór

SZÓCIKK: L. Mór, rabbi, szül. Óvárin (Szatmár vm.) 1864. szept. 1. 1886-96. volt a budapesti Rabbiképző növendéke. 1895-ben avatták bölcsészdoktorrá Budapesten, 1897. rabbivá. 1898 óta az újpesti izraelita hitközség titkára, 1922 óta rabbija. Főműve: Zakariás víziói,(Budapest, 1895.). Cikkei az Újpesti izraelita hitközség értesítőjében jelentek meg.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2968. címszó a lexikon => 534. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12968.htm

CÍMSZÓ: Lichtmann

SZEMÉLYNÉV: Lichtmann Mór

SZÓCIKK: L. Mór, rabbi, szül. Óvárin Szatmár vm. 1864. szept. 1. 1886-96. volt a budapesti Rabbiképző növendéke. 1895-ben avatták bölcsészdoktorrá Budapesten, 1897. rabbivá. 1898 óta az újpesti izraelita hitközség titkára, 1922 óta rabbija. Főműve: Zakariás víziói, Budapest, 1895. . Cikkei az Újpesti izraelita hitközség értesítőjében jelentek meg.

12968.ht

CÍMSZÓ Lichtman

SZEMÉLYNÉV Lichtman Mó

SZÓCIKK L Mór rabbi szül Óvári Szatmá vm 1864 szept 1 1886-96 vol budapest Rabbiképz növendéke 1895-be avattá bölcsészdoktorr Budapesten 1897 rabbivá 189 ót a újpest izraelit hitközsé titkára 192 ót rabbija Főműve Zakariá víziói Budapest 1895 Cikke a Újpest izraelit hitközsé értesítőjébe jelente meg

12968.h

CÍMSZ Lichtma

SZEMÉLYNÉ Lichtma M

SZÓCIK Mó rabb szü Óvár Szatm v 186 szep 1886-9 vo budapes Rabbikép növendék 1895-b avatt bölcsészdoktor Budapeste 189 rabbiv 18 ó újpes izraeli hitközs titkár 19 ó rabbij Főműv Zakari vízió Budapes 189 Cikk Újpes izraeli hitközs értesítőjéb jelent me

12968.

CÍMS Lichtm

SZEMÉLYN Lichtm

SZÓCI M rab sz Óvá Szat 18 sze 1886- v budape Rabbiké növendé 1895- avat bölcsészdokto Budapest 18 rabbi 1 újpe izrael hitköz titká 1 rabbi Főmű Zakar vízi Budape 18 Cik Újpe izrael hitköz értesítőjé jelen m

12968

CÍM Licht

SZEMÉLY Licht

SZÓC ra s Óv Sza 1 sz 1886 budap Rabbik növend 1895 ava bölcsészdokt Budapes 1 rabb újp izrae hitkö titk rabb Főm Zaka víz Budap 1 Ci Újp izrae hitkö értesítőj jele

1296

CÍ Lich

SZEMÉL Lich

SZÓ r Ó Sz s 188 buda Rabbi növen 189 av bölcsészdok Budape rab új izra hitk tit rab Fő Zak ví Buda C Új izra hitk értesítő jel