12969.htm

CÍMSZÓ: Lichtner

SZEMÉLYNÉV: Lichtner Gáspár

SZÓCIKK: Lichtner Gáspár*, r. kath. plébános, c. apát, szül. Jákóhalmán 1822. jan. 1., megh. Hódmezővásárhelyen, ahol plébános volt, 1884. márc. 7. Gyermekkorában keresztelték meg s a váci papnöveldében tanult. Mint a Károlyi grófok derekegyházai birtokának káplánja jutott a vásárhelyi plébániára. A Hódmezővásárhely története c. terjedelmes monográfia forrásait s az első erre vonatkozó tanulmányokat ő állította össze s részben ki is adta.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2969. címszó a lexikon => 534. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12969.htm

CÍMSZÓ: Lichtner

SZEMÉLYNÉV: Lichtner Gáspár

SZÓCIKK: Lichtner Gáspár*, r. kath. plébános, c. apát, szül. Jákóhalmán 1822. jan. 1., megh. Hódmezővásárhelyen, ahol plébános volt, 1884. márc. 7. Gyermekkorában keresztelték meg s a váci papnöveldében tanult. Mint a Károlyi grófok derekegyházai birtokának káplánja jutott a vásárhelyi plébániára. A Hódmezővásárhely története c. terjedelmes monográfia forrásait s az első erre vonatkozó tanulmányokat ő állította össze s részben ki is adta.

12969.ht

CÍMSZÓ Lichtne

SZEMÉLYNÉV Lichtne Gáspá

SZÓCIKK Lichtne Gáspár* r kath plébános c apát szül Jákóhalmá 1822 jan 1. megh Hódmezővásárhelyen aho plébáno volt 1884 márc 7 Gyermekkorába keresztelté me vác papnöveldébe tanult Min Károly grófo derekegyháza birtokána káplánj jutot vásárhely plébániára Hódmezővásárhel történet c terjedelme monográfi forrásai a els err vonatkoz tanulmányoka állított össz részbe k i adta

12969.h

CÍMSZ Lichtn

SZEMÉLYNÉ Lichtn Gásp

SZÓCIK Lichtn Gáspár kat plébáno apá szü Jákóhalm 182 ja 1 meg Hódmezővásárhelye ah plébán vol 188 már Gyermekkoráb keresztelt m vá papnöveldéb tanul Mi Károl gróf derekegyház birtokán káplán juto vásárhel plébániár Hódmezővásárhe történe terjedelm monográf forrása el er vonatko tanulmányok állítot öss részb adt

12969.

CÍMS Licht

SZEMÉLYN Licht Gás

SZÓCI Licht Gáspá ka plébán ap sz Jákóhal 18 j me Hódmezővásárhely a plébá vo 18 má Gyermekkorá keresztel v papnöveldé tanu M Káro gró derekegyhá birtoká káplá jut vásárhe plébániá Hódmezővásárh történ terjedel monográ forrás e e vonatk tanulmányo állíto ös rész ad

12969

CÍM Lich

SZEMÉLY Lich Gá

SZÓC Lich Gásp k plébá a s Jákóha 1 m Hódmezővásárhel pléb v 1 m Gyermekkor kereszte papnöveld tan Kár gr derekegyh birtok kápl ju vásárh plébáni Hódmezővásár törté terjede monogr forrá vonat tanulmány állít ö rés a

1296

CÍ Lic

SZEMÉL Lic G

SZÓ Lic Gás pléb Jákóh Hódmezővásárhe plé Gyermekko kereszt papnövel ta Ká g derekegy birto káp j vásár plébán Hódmezővásá tört terjed monog forr vona tanulmán állí ré