12970.htm

CÍMSZÓ: Lichtschein

SZEMÉLYNÉV: Lichtschein Lajos

SZÓCIKK: "Lichtschein Lajos, rabbi, szül. Komáromban, megh. 1886.Óbudán. Pápán tanult, majd segédrabbi volt Austerlitzban, Nagykanizsán és Esztergomban. 1876-tól kezdve haláláig Csurgón működött. Részint önállóan, részint folyóiratokban a következő művei jelentek meg: A zsidók közép- és jelenkori helyzete; Die dreizehn Glaubensartikel; Der Targum zu den Propheten; Der Talmud und der Socialismus; Kossuth Lajos és a sátoraljaújhelyi rabbi."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2970. címszó a lexikon => 534. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12970.htm

CÍMSZÓ: Lichtschein

SZEMÉLYNÉV: Lichtschein Lajos

SZÓCIKK: Lichtschein Lajos, rabbi, szül. Komáromban, megh. 1886.Óbudán. Pápán tanult, majd segédrabbi volt Austerlitzban, Nagykanizsán és Esztergomban. 1876-tól kezdve haláláig Csurgón működött. Részint önállóan, részint folyóiratokban a következő művei jelentek meg: A zsidók közép- és jelenkori helyzete; Die dreizehn Glaubensartikel; Der Targum zu den Propheten; Der Talmud und der Socialismus; Kossuth Lajos és a sátoraljaújhelyi rabbi.

12970.ht

CÍMSZÓ Lichtschei

SZEMÉLYNÉV Lichtschei Lajo

SZÓCIKK Lichtschei Lajos rabbi szül Komáromban megh 1886.Óbudán Pápá tanult maj segédrabb vol Austerlitzban Nagykanizsá é Esztergomban 1876-tó kezdv halálái Csurgó működött Részin önállóan részin folyóiratokba következ műve jelente meg zsidó közép é jelenkor helyzete Di dreizeh Glaubensartikel De Targu z de Propheten De Talmu un de Socialismus Kossut Lajo é sátoraljaújhely rabbi

12970.h

CÍMSZ Lichtsche

SZEMÉLYNÉ Lichtsche Laj

SZÓCIK Lichtsche Lajo rabb szü Komáromba meg 1886.Óbudá Páp tanul ma segédrab vo Austerlitzba Nagykanizs Esztergomba 1876-t kezd halálá Csurg működöt Részi önállóa részi folyóiratokb követke műv jelent me zsid közé jelenko helyzet D dreize Glaubensartike D Targ d Prophete D Talm u d Socialismu Kossu Laj sátoraljaújhel rabb

12970.

CÍMS Lichtsch

SZEMÉLYN Lichtsch La

SZÓCI Lichtsch Laj rab sz Komáromb me 1886.Óbud Pá tanu m segédra v Austerlitzb Nagykaniz Esztergomb 1876- kez halál Csur működö Rész önálló rész folyóiratok követk mű jelen m zsi köz jelenk helyze dreiz Glaubensartik Tar Prophet Tal Socialism Koss La sátoraljaújhe rab

12970

CÍM Lichtsc

SZEMÉLY Lichtsc L

SZÓC Lichtsc La ra s Komárom m 1886.Óbu P tan segédr Austerlitz Nagykani Esztergom 1876 ke halá Csu működ Rés önáll rés folyóirato követ m jele zs kö jelen helyz drei Glaubensarti Ta Prophe Ta Socialis Kos L sátoraljaújh ra

1297

CÍ Lichts

SZEMÉL Lichts

SZÓ Lichts L r Komáro 1886.Ób ta segéd Austerlit Nagykan Esztergo 187 k hal Cs műkö Ré önál ré folyóirat köve jel z k jele hely dre Glaubensart T Proph T Sociali Ko sátoraljaúj r