12971.htm

CÍMSZÓ: Liebenberg

SZEMÉLYNÉV: Liebenberg Ignác

SZÓCIKK: "Liebenberg Ignác, lovag, szül. Temesvárott, megh. Bécsben 1844. jún. 16. Hirschl Lévi temesvári rabbi unokája volt. Mint gyapjúkereskedő, közgazdasági téren olyan kiváló érdemeket szerzett, hogy a császár 1817. Edler von Liebenberg címmel lovagi rangra emelte. L. egyenes ágon való utódai a Liebenberg (csitini) bárói család tagjai.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2971. címszó a lexikon => 534. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12971.htm

CÍMSZÓ: Liebenberg

SZEMÉLYNÉV: Liebenberg Ignác

SZÓCIKK: Liebenberg Ignác, lovag, szül. Temesvárott, megh. Bécsben 1844. jún. 16. Hirschl Lévi temesvári rabbi unokája volt. Mint gyapjúkereskedő, közgazdasági téren olyan kiváló érdemeket szerzett, hogy a császár 1817. Edler von Liebenberg címmel lovagi rangra emelte. L. egyenes ágon való utódai a Liebenberg csitini bárói család tagjai.

12971.ht

CÍMSZÓ Liebenber

SZEMÉLYNÉV Liebenber Igná

SZÓCIKK Liebenber Ignác lovag szül Temesvárott megh Bécsbe 1844 jún 16 Hirsch Lév temesvár rabb unokáj volt Min gyapjúkereskedő közgazdaság tére olya kivál érdemeke szerzett hog császá 1817 Edle vo Liebenber címme lovag rangr emelte L egyene ágo val utóda Liebenber csitin báró csalá tagjai

12971.h

CÍMSZ Liebenbe

SZEMÉLYNÉ Liebenbe Ign

SZÓCIK Liebenbe Igná lova szü Temesvárot meg Bécsb 184 jú 1 Hirsc Lé temesvá rab unoká vol Mi gyapjúkeresked közgazdasá tér oly kivá érdemek szerzet ho csász 181 Edl v Liebenbe címm lova rang emelt egyen ág va utód Liebenbe csiti bár csal tagja

12971.

CÍMS Liebenb

SZEMÉLYN Liebenb Ig

SZÓCI Liebenb Ign lov sz Temesváro me Bécs 18 j Hirs L temesv ra unok vo M gyapjúkereske közgazdas té ol kiv érdeme szerze h csás 18 Ed Liebenb cím lov ran emel egye á v utó Liebenb csit bá csa tagj

12971

CÍM Lieben

SZEMÉLY Lieben I

SZÓC Lieben Ig lo s Temesvár m Béc 1 Hir temes r uno v gyapjúkeresk közgazda t o ki érdem szerz csá 1 E Lieben cí lo ra eme egy ut Lieben csi b cs tag

1297

CÍ Liebe

SZEMÉL Liebe

SZÓ Liebe I l Temesvá Bé Hi teme un gyapjúkeres közgazd k érde szer cs Liebe c l r em eg u Liebe cs c ta