12972.htm

CÍMSZÓ: Lieber

SZEMÉLYNÉV: Lieber Wolf

SZÓCIKK: Lieber Wolf Náthán, rabbi, szül. Fürthben (Bajororsz.) 1790. megh. Pozsonyban 1880. dec. hóban. Jóllehet könyvet elvből nem írt és végrendeletileg meghagyta, hogy semmiféle lexikon nevét meg ne említse, több mint félszázadon át elismerték róla, hogy korának egyik legkimagaslóbb talmudtudósa. L. a pozsonyi Bész-din ülnöke volt félszázadon át. A pozsonyi jesiván ezrek hallgatták tanítását.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2972. címszó a lexikon => 535. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12972.htm

CÍMSZÓ: Lieber

SZEMÉLYNÉV: Lieber Wolf

SZÓCIKK: Lieber Wolf Náthán, rabbi, szül. Fürthben Bajororsz. 1790. megh. Pozsonyban 1880. dec. hóban. Jóllehet könyvet elvből nem írt és végrendeletileg meghagyta, hogy semmiféle lexikon nevét meg ne említse, több mint félszázadon át elismerték róla, hogy korának egyik legkimagaslóbb talmudtudósa. L. a pozsonyi Bész-din ülnöke volt félszázadon át. A pozsonyi jesiván ezrek hallgatták tanítását.

12972.ht

CÍMSZÓ Liebe

SZEMÉLYNÉV Liebe Wol

SZÓCIKK Liebe Wol Náthán rabbi szül Fürthbe Bajororsz 1790 megh Pozsonyba 1880 dec hóban Jóllehe könyve elvbő ne ír é végrendeletile meghagyta hog semmifél lexiko nevé me n említse töb min félszázado á elismerté róla hog korána egyi legkimagaslób talmudtudósa L pozsony Bész-di ülnök vol félszázado át pozsony jesivá ezre hallgattá tanítását

12972.h

CÍMSZ Lieb

SZEMÉLYNÉ Lieb Wo

SZÓCIK Lieb Wo Náthá rabb szü Fürthb Bajorors 179 meg Pozsonyb 188 de hóba Jólleh könyv elvb n í végrendeletil meghagyt ho semmifé lexik nev m említs tö mi félszázad elismert ról ho korán egy legkimagasló talmudtudós pozson Bész-d ülnö vo félszázad á pozson jesiv ezr hallgatt tanításá

12972.

CÍMS Lie

SZEMÉLYN Lie W

SZÓCI Lie W Náth rab sz Fürth Bajoror 17 me Pozsony 18 d hób Jólle köny elv végrendeleti meghagy h semmif lexi ne említ t m félszáza elismer ró h korá eg legkimagasl talmudtudó pozso Bész- üln v félszáza pozso jesi ez hallgat tanítás

12972

CÍM Li

SZEMÉLY Li

SZÓC Li Nát ra s Fürt Bajoro 1 m Pozson 1 hó Jóll kön el végrendelet meghag semmi lex n emlí félszáz elisme r kor e legkimagas talmudtud pozs Bész ül félszáz pozs jes e hallga tanítá

1297

CÍ L

SZEMÉL L

SZÓ L Ná r Für Bajor Pozso h Jól kö e végrendele megha semm le eml félszá elism ko legkimaga talmudtu poz Bés ü félszá poz je hallg tanít