12973.htm

CÍMSZÓ: Liebermann

SZÓCIKK: Liebermann, 1. Jehuda. 1250-75 körül élt és Pozsonyból való volt. Hittudósnak tartják, de valószínűleg nem tudományos jelentősége miatt került be a zsidó hittudósok későbbi lajstromába, hanem mert a nagyhírű Eliezer ben-Nátán mainzi rabbi ötödik nemzedékéből származott. Egyébként a zsidók számkivetéséig terjedő két és fél század alatt, mikor külföldön a középkori zsidó theológia virágzott, sehol nem találkozunk magyar zsidó tudósnak a nevével, amit a magyar zsidók eltérő életmódjának a kazár-zsidó befolyásnak és a nyugattól való elszigeteltségnek kell tulajdonítani.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2973. címszó a lexikon => 535. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12973.htm

CÍMSZÓ: Liebermann

SZÓCIKK: Liebermann, 1. Jehuda. 1250-75 körül élt és Pozsonyból való volt. Hittudósnak tartják, de valószínűleg nem tudományos jelentősége miatt került be a zsidó hittudósok későbbi lajstromába, hanem mert a nagyhírű Eliezer ben-Nátán mainzi rabbi ötödik nemzedékéből származott. Egyébként a zsidók számkivetéséig terjedő két és fél század alatt, mikor külföldön a középkori zsidó theológia virágzott, sehol nem találkozunk magyar zsidó tudósnak a nevével, amit a magyar zsidók eltérő életmódjának a kazár-zsidó befolyásnak és a nyugattól való elszigeteltségnek kell tulajdonítani.

12973.ht

CÍMSZÓ Lieberman

SZÓCIKK Liebermann 1 Jehuda 1250-7 körü él é Pozsonybó val volt Hittudósna tartják d valószínűle ne tudományo jelentőség miat kerül b zsid hittudóso később lajstromába hane mer nagyhír Elieze ben-Nátá mainz rabb ötödi nemzedékébő származott Egyébkén zsidó számkivetéséi terjed ké é fé száza alatt miko külföldö középkor zsid theológi virágzott seho ne találkozun magya zsid tudósna nevével ami magya zsidó eltér életmódjána kazár-zsid befolyásna é nyugattó val elszigeteltségne kel tulajdonítani

12973.h

CÍMSZ Lieberma

SZÓCIK Lieberman Jehud 1250- kör é Pozsonyb va vol Hittudósn tartjá valószínűl n tudomány jelentősé mia kerü zsi hittudós későb lajstromáb han me nagyhí Eliez ben-Nát main rab ötöd nemzedékéb származot Egyébké zsid számkivetésé terje k f száz alat mik külföld középko zsi theológ virágzot seh n találkozu magy zsi tudósn nevéve am magy zsid elté életmódján kazár-zsi befolyásn nyugatt va elszigeteltségn ke tulajdonítan

12973.

CÍMS Lieberm

SZÓCI Lieberma Jehu 1250 kö Pozsony v vo Hittudós tartj valószínű tudomán jelentős mi ker zs hittudó késő lajstromá ha m nagyh Elie ben-Ná mai ra ötö nemzedéké származo Egyébk zsi számkivetés terj szá ala mi külföl középk zs theoló virágzo se találkoz mag zs tudós nevév a mag zsi elt életmódjá kazár-zs befolyás nyugat v elszigeteltség k tulajdoníta

12973

CÍM Lieber

SZÓC Lieberm Jeh 125 k Pozson v Hittudó tart valószín tudomá jelentő m ke z hittud kés lajstrom h nagy Eli ben-N ma r öt nemzedék származ Egyéb zs számkiveté ter sz al m külfö közép z theol virágz s találko ma z tudó nevé ma zs el életmódj kazár-z befolyá nyuga elszigeteltsé tulajdonít

1297

CÍ Liebe

SZÓ Lieber Je 12 Pozso Hittud tar valószí tudom jelent k hittu ké lajstro nag El ben- m ö nemzedé szárma Egyé z számkivet te s a külf közé theo virág találk m tud nev m z e életmód kazár- befoly nyug elszigetelts tulajdoní