12974.htm

CÍMSZÓ: Liebermann

SZEMÉLYNÉV: Liebermann Leó

SZÓCIKK: "L. Leó*, (szentlőrinczi) orvostanár, kémikus, szül. Debrecenben 1852. nov. 28., megh. Budapesten 1926. júl. 20. A bécsi egyetemen tanult, majd Innsbruckban volt asszisztens, 1878. pedig a budapesti egyetemen lett a kémia, majd törvényszéki orvostan és rendőri kémia magántanára, egyidejűleg az állatorvosi akadémián a kémia tanára. 1902 óta a budapesti egyetemen a közegészségtan nyilv. rendes tanára és az intézet igazgatója, 1908-ban orvoskari dékán volt, magyar nemességet és udv. tanácsosi címet kapott. Nagyszámú munkáiból fontosabbak: Chemie des Menschen; Tabellen z. Reduktion der Gasvolumina; Die chemische Praxis auf dem Gebiete der Gesundheitspflege und Gerichtlichen Medizin; Chemia"


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2974. címszó a lexikon => 535. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12974.htm

CÍMSZÓ: Liebermann

SZEMÉLYNÉV: Liebermann Leó

SZÓCIKK: L. Leó*, szentlőrinczi orvostanár, kémikus, szül. Debrecenben 1852. nov. 28., megh. Budapesten 1926. júl. 20. A bécsi egyetemen tanult, majd Innsbruckban volt asszisztens, 1878. pedig a budapesti egyetemen lett a kémia, majd törvényszéki orvostan és rendőri kémia magántanára, egyidejűleg az állatorvosi akadémián a kémia tanára. 1902 óta a budapesti egyetemen a közegészségtan nyilv. rendes tanára és az intézet igazgatója, 1908-ban orvoskari dékán volt, magyar nemességet és udv. tanácsosi címet kapott. Nagyszámú munkáiból fontosabbak: Chemie des Menschen; Tabellen z. Reduktion der Gasvolumina; Die chemische Praxis auf dem Gebiete der Gesundheitspflege und Gerichtlichen Medizin; Chemia

12974.ht

CÍMSZÓ Lieberman

SZEMÉLYNÉV Lieberman Le

SZÓCIKK L Leó* szentlőrincz orvostanár kémikus szül Debrecenbe 1852 nov 28. megh Budapeste 1926 júl 20 bécs egyeteme tanult maj Innsbruckba vol asszisztens 1878 pedi budapest egyeteme let kémia maj törvényszék orvosta é rendőr kémi magántanára egyidejűle a állatorvos akadémiá kémi tanára 190 ót budapest egyeteme közegészségta nyilv rende tanár é a intéze igazgatója 1908-ba orvoskar déká volt magya nemessége é udv tanácsos címe kapott Nagyszám munkáibó fontosabbak Chemi de Menschen Tabelle z Reduktio de Gasvolumina Di chemisch Praxi au de Gebiet de Gesundheitspfleg un Gerichtliche Medizin Chemi

12974.h

CÍMSZ Lieberma

SZEMÉLYNÉ Lieberma L

SZÓCIK Leó szentlőrinc orvostaná kémiku szü Debrecenb 185 no 28 meg Budapest 192 jú 2 béc egyetem tanul ma Innsbruckb vo assziszten 187 ped budapes egyetem le kémi ma törvényszé orvost rendő kém magántanár egyidejűl állatorvo akadémi kém tanár 19 ó budapes egyetem közegészségt nyil rend taná intéz igazgatój 1908-b orvoska dék vol magy nemesség ud tanácso cím kapot Nagyszá munkáib fontosabba Chem d Mensche Tabell Redukti d Gasvolumin D chemisc Prax a d Gebie d Gesundheitspfle u Gerichtlich Medizi Chem

12974.

CÍMS Lieberm

SZEMÉLYN Lieberm

SZÓCI Le szentlőrin orvostan kémik sz Debrecen 18 n 2 me Budapes 19 j bé egyete tanu m Innsbruck v assziszte 18 pe budape egyete l kém m törvénysz orvos rend ké magántaná egyidejű állatorv akadém ké taná 1 budape egyete közegészség nyi ren tan inté igazgató 1908- orvosk dé vo mag nemessé u tanács cí kapo Nagysz munkái fontosabb Che Mensch Tabel Redukt Gasvolumi chemis Pra Gebi Gesundheitspfl Gerichtlic Mediz Che

12974

CÍM Lieber

SZEMÉLY Lieber

SZÓC L szentlőri orvosta kémi s Debrece 1 m Budape 1 b egyet tan Innsbruc assziszt 1 p budap egyet ké törvénys orvo ren k magántan egyidej állator akadé k tan budap egyet közegészsé ny re ta int igazgat 1908 orvos d v ma nemess tanác c kap Nagys munká fontosab Ch Mensc Tabe Reduk Gasvolum chemi Pr Geb Gesundheitspf Gerichtli Medi Ch

1297

CÍ Liebe

SZEMÉL Liebe

SZÓ szentlőr orvost kém Debrec Budap egye ta Innsbru asszisz buda egye k törvény orv re magánta egyide állato akad ta buda egye közegészs n r t in igazga 190 orvo m nemes taná ka Nagy munk fontosa C Mens Tab Redu Gasvolu chem P Ge Gesundheitsp Gerichtl Med C