12975.htm

CÍMSZÓ: Liebermann

SZEMÉLYNÉV: Liebermann William

SZÓCIKK: L. William, newyorki ügyvéd, szül. Szentesen 1872. Dédunokája a Semen Rokeachnak. Tanulmányait a newyorki egyetemen végezte. Az American Jewish Committee választmányi tagja. A Kehilla szervezet irodájának vezetője. Munkatársa több folyóiratnak. A Kehilla hivatalos lapjának szerkesztője.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2975. címszó a lexikon => 535. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12975.htm

CÍMSZÓ: Liebermann

SZEMÉLYNÉV: Liebermann William

SZÓCIKK: L. William, newyorki ügyvéd, szül. Szentesen 1872. Dédunokája a Semen Rokeachnak. Tanulmányait a newyorki egyetemen végezte. Az American Jewish Committee választmányi tagja. A Kehilla szervezet irodájának vezetője. Munkatársa több folyóiratnak. A Kehilla hivatalos lapjának szerkesztője.

12975.ht

CÍMSZÓ Lieberman

SZEMÉLYNÉV Lieberman Willia

SZÓCIKK L William newyork ügyvéd szül Szentese 1872 Dédunokáj Seme Rokeachnak Tanulmányai newyork egyeteme végezte A America Jewis Committe választmány tagja Kehill szerveze irodájána vezetője Munkatárs töb folyóiratnak Kehill hivatalo lapjána szerkesztője

12975.h

CÍMSZ Lieberma

SZEMÉLYNÉ Lieberma Willi

SZÓCIK Willia newyor ügyvé szü Szentes 187 Dédunoká Sem Rokeachna Tanulmánya newyor egyetem végezt Americ Jewi Committ választmán tagj Kehil szervez irodáján vezetőj Munkatár tö folyóiratna Kehil hivatal lapján szerkesztőj

12975.

CÍMS Lieberm

SZEMÉLYN Lieberm Will

SZÓCI Willi newyo ügyv sz Szente 18 Dédunok Se Rokeachn Tanulmány newyo egyete végez Ameri Jew Commit választmá tag Kehi szerve irodájá vezető Munkatá t folyóiratn Kehi hivata lapjá szerkesztő

12975

CÍM Lieber

SZEMÉLY Lieber Wil

SZÓC Will newy ügy s Szent 1 Déduno S Rokeach Tanulmán newy egyet vége Amer Je Commi választm ta Keh szerv irodáj vezet Munkat folyóirat Keh hivat lapj szerkeszt

1297

CÍ Liebe

SZEMÉL Liebe Wi

SZÓ Wil new üg Szen Dédun Rokeac Tanulmá new egye vég Ame J Comm választ t Ke szer irodá veze Munka folyóira Ke hiva lap szerkesz