12978.htm

CÍMSZÓ: Ligeti

SZEMÉLYNÉV: Ligeti Ernő

SZÓCIKK: "Ligeti, 1. Ernő, író és újságíró, szül. Kolozsvárott 1891. Jogtudományi doktorátust nyert, majd újságíró lett. Szerkesztője volt 1912. a Nagyváradi Naplónak, 1918. a Kolozsvári Hírlap felelős szerkesztője, később a Napkelet c. irodalmi folyóirat társszerkesztője lett. Főmunkatársa a Keleti Újságnak. Művei: Kék barlang; Vonósnégyes."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2978. címszó a lexikon => 535. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12978.htm

CÍMSZÓ: Ligeti

SZEMÉLYNÉV: Ligeti Ernő

SZÓCIKK: Ligeti, 1. Ernő, író és újságíró, szül. Kolozsvárott 1891. Jogtudományi doktorátust nyert, majd újságíró lett. Szerkesztője volt 1912. a Nagyváradi Naplónak, 1918. a Kolozsvári Hírlap felelős szerkesztője, később a Napkelet c. irodalmi folyóirat társszerkesztője lett. Főmunkatársa a Keleti Újságnak. Művei: Kék barlang; Vonósnégyes.

12978.ht

CÍMSZÓ Liget

SZEMÉLYNÉV Liget Ern

SZÓCIKK Ligeti 1 Ernő ír é újságíró szül Kolozsvárot 1891 Jogtudomány doktorátus nyert maj újságír lett Szerkesztőj vol 1912 Nagyvárad Naplónak 1918 Kolozsvár Hírla felelő szerkesztője későb Napkele c irodalm folyóira társszerkesztőj lett Főmunkatárs Kelet Újságnak Művei Ké barlang Vonósnégyes

12978.h

CÍMSZ Lige

SZEMÉLYNÉ Lige Er

SZÓCIK Liget Ern í újságír szü Kolozsváro 189 Jogtudomán doktorátu nyer ma újságí let Szerkesztő vo 191 Nagyvára Naplóna 191 Kolozsvá Hírl felel szerkesztőj késő Napkel irodal folyóir társszerkesztő let Főmunkatár Kele Újságna Műve K barlan Vonósnégye

12978.

CÍMS Lig

SZEMÉLYN Lig E

SZÓCI Lige Er újságí sz Kolozsvár 18 Jogtudomá doktorát nye m újság le Szerkeszt v 19 Nagyvár Naplón 19 Kolozsv Hír fele szerkesztő kés Napke iroda folyói társszerkeszt le Főmunkatá Kel Újságn Műv barla Vonósnégy

12978

CÍM Li

SZEMÉLY Li

SZÓC Lig E újság s Kolozsvá 1 Jogtudom doktorá ny újsá l Szerkesz 1 Nagyvá Napló 1 Kolozs Hí fel szerkeszt ké Napk irod folyó társszerkesz l Főmunkat Ke Újság Mű barl Vonósnég

1297

CÍ L

SZEMÉL L

SZÓ Li újsá Kolozsv Jogtudo doktor n újs Szerkes Nagyv Napl Koloz H fe szerkesz k Nap iro foly társszerkes Főmunka K Újsá M bar Vonósné