12981.htm

CÍMSZÓ: Lindenbaumné sz.Freudiger

SZEMÉLYNÉV: Lindenbaumné Freudiger Sára

SZÓCIKK: Lindenbaumné, özv., sz. Freudiger Sára (óbudai) szül. Budapesten 1858. Nagy, galíciai petróleumforrások tulajdonosa. Társadalmi és jótékonysági mozgalmakban vezető szerepet játszik. Jelentős karitatív tevékenységet fejt ki különösen orthodox intézmények támogatásával. Elnöknője a Mirjam, Magyar Zsidó Nők Szövetségének, budapesti orthodox Nőegyletnek és számos más egyesületnek.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2981. címszó a lexikon => 535. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12981.htm

CÍMSZÓ: Lindenbaumné sz.Freudiger

SZEMÉLYNÉV: Lindenbaumné Freudiger Sára

SZÓCIKK: Lindenbaumné, özv., sz. Freudiger Sára óbudai szül. Budapesten 1858. Nagy, galíciai petróleumforrások tulajdonosa. Társadalmi és jótékonysági mozgalmakban vezető szerepet játszik. Jelentős karitatív tevékenységet fejt ki különösen orthodox intézmények támogatásával. Elnöknője a Mirjam, Magyar Zsidó Nők Szövetségének, budapesti orthodox Nőegyletnek és számos más egyesületnek.

12981.ht

CÍMSZÓ Lindenbaumn sz.Freudige

SZEMÉLYNÉV Lindenbaumn Freudige Sár

SZÓCIKK Lindenbaumné özv. sz Freudige Sár óbuda szül Budapeste 1858 Nagy galícia petróleumforráso tulajdonosa Társadalm é jótékonyság mozgalmakba vezet szerepe játszik Jelentő karitatí tevékenysége fej k különöse orthodo intézménye támogatásával Elnöknőj Mirjam Magya Zsid Nő Szövetségének budapest orthodo Nőegyletne é számo má egyesületnek

12981.h

CÍMSZ Lindenbaum sz.Freudig

SZEMÉLYNÉ Lindenbaum Freudig Sá

SZÓCIK Lindenbaumn özv s Freudig Sá óbud szü Budapest 185 Nag galíci petróleumforrás tulajdonos Társadal jótékonysá mozgalmakb veze szerep játszi Jelent karitat tevékenység fe különös orthod intézmény támogatásáva Elnöknő Mirja Magy Zsi N Szövetségéne budapes orthod Nőegyletn szám m egyesületne

12981.

CÍMS Lindenbau sz.Freudi

SZEMÉLYN Lindenbau Freudi S

SZÓCI Lindenbaum öz Freudi S óbu sz Budapes 18 Na galíc petróleumforrá tulajdono Társada jótékonys mozgalmak vez szere játsz Jelen karita tevékenysé f különö ortho intézmén támogatásáv Elnökn Mirj Mag Zs Szövetségén budape ortho Nőegylet szá egyesületn

12981

CÍM Lindenba sz.Freud

SZEMÉLY Lindenba Freud

SZÓC Lindenbau ö Freud ób s Budape 1 N galí petróleumforr tulajdon Társad jótékony mozgalma ve szer játs Jele karit tevékenys külön orth intézmé támogatásá Elnök Mir Ma Z Szövetségé budap orth Nőegyle sz egyesület

1298

CÍ Lindenb sz.Freu

SZEMÉL Lindenb Freu

SZÓ Lindenba Freu ó Budap gal petróleumfor tulajdo Társa jótékon mozgalm v sze ját Jel kari tevékeny külö ort intézm támogatás Elnö Mi M Szövetség buda ort Nőegyl s egyesüle