12985.htm

CÍMSZÓ: Lippe

SZEMÉLYNÉV: Lippe Chájim

SZÓCIKK: Lippe Chájim Dávid, író és könyvkiadó, szül. Stanislauban 1823., megh. Wienben 1861. A sóvári sófőzde körüli visszásságok szanálása végett megkapta a kizárólagos sóegyedáruságot három megyére. 1852-66-ig az eperjesi hitközség kántora volt. Élénk írói tevékenységet fejtett ki zsidó kérdésekben és különösen a zsidó pártszakadás ellen küzdött. 1867-ben Wienben zsidó könyvesboltot nyitott és szerkesztette a Bibliografisches Lexikont, amely több kiadást ért el.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2985. címszó a lexikon => 536. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12985.htm

CÍMSZÓ: Lippe

SZEMÉLYNÉV: Lippe Chájim

SZÓCIKK: Lippe Chájim Dávid, író és könyvkiadó, szül. Stanislauban 1823., megh. Wienben 1861. A sóvári sófőzde körüli visszásságok szanálása végett megkapta a kizárólagos sóegyedáruságot három megyére. 1852-66-ig az eperjesi hitközség kántora volt. Élénk írói tevékenységet fejtett ki zsidó kérdésekben és különösen a zsidó pártszakadás ellen küzdött. 1867-ben Wienben zsidó könyvesboltot nyitott és szerkesztette a Bibliografisches Lexikont, amely több kiadást ért el.

12985.ht

CÍMSZÓ Lipp

SZEMÉLYNÉV Lipp Cháji

SZÓCIKK Lipp Cháji Dávid ír é könyvkiadó szül Stanislauba 1823. megh Wienbe 1861 sóvár sófőzd körül visszásságo szanálás véget megkapt kizárólago sóegyedáruságo háro megyére 1852-66-i a eperjes hitközsé kántor volt Élén író tevékenysége fejtet k zsid kérdésekbe é különöse zsid pártszakadá elle küzdött 1867-be Wienbe zsid könyvesbolto nyitot é szerkesztett Bibliografische Lexikont amel töb kiadás ér el

12985.h

CÍMSZ Lip

SZEMÉLYNÉ Lip Cháj

SZÓCIK Lip Cháj Dávi í könyvkiad szü Stanislaub 1823 meg Wienb 186 sóvá sófőz körü visszásság szanálá vége megkap kizárólag sóegyedáruság hár megyér 1852-66- eperje hitközs kánto vol Élé ír tevékenység fejte zsi kérdésekb különös zsi pártszakad ell küzdöt 1867-b Wienb zsi könyvesbolt nyito szerkesztet Bibliografisch Lexikon ame tö kiadá é e

12985.

CÍMS Li

SZEMÉLYN Li Chá

SZÓCI Li Chá Dáv könyvkia sz Stanislau 182 me Wien 18 sóv sófő kör visszássá szanál vég megka kizáróla sóegyedárusá há megyé 1852-66 eperj hitköz kánt vo Él í tevékenysé fejt zs kérdések különö zs pártszaka el küzdö 1867- Wien zs könyvesbol nyit szerkeszte Bibliografisc Lexiko am t kiad

12985

CÍM L

SZEMÉLY L Ch

SZÓC L Ch Dá könyvki s Stanisla 18 m Wie 1 só sóf kö visszáss szaná vé megk kizáról sóegyedárus h megy 1852-6 eper hitkö kán v É tevékenys fej z kérdése külön z pártszak e küzd 1867 Wie z könyvesbo nyi szerkeszt Bibliografis Lexik a kia

1298SZEMÉL C

SZÓ C D könyvk Stanisl 1 Wi s só k visszás szan v meg kizáró sóegyedáru meg 1852- epe hitk ká tevékeny fe kérdés külö pártsza küz 186 Wi könyvesb ny szerkesz Bibliografi Lexi ki