12986.htm

CÍMSZÓ: Lipschitz

SZEMÉLYNÉV: Lipschitz Mór

SZÓCIKK: L. Mór, orvos, szül. Kőröstarcsán 1861., megh. Budapesten 1922. Neves stomatológus volt, írt számos kitűnő szakértekezést, mely leginkább a szájsebészet körébe vág. Előadások tartására meghívták Belgiumba, Németországba és Angliába, ahol önálló műtéteit a gyakorlatban is bemutatta. Több új műszert is föltalált, amelyek mindenütt elterjedtek.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2986. címszó a lexikon => 536. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12986.htm

CÍMSZÓ: Lipschitz

SZEMÉLYNÉV: Lipschitz Mór

SZÓCIKK: L. Mór, orvos, szül. Kőröstarcsán 1861., megh. Budapesten 1922. Neves stomatológus volt, írt számos kitűnő szakértekezést, mely leginkább a szájsebészet körébe vág. Előadások tartására meghívták Belgiumba, Németországba és Angliába, ahol önálló műtéteit a gyakorlatban is bemutatta. Több új műszert is föltalált, amelyek mindenütt elterjedtek.

12986.ht

CÍMSZÓ Lipschit

SZEMÉLYNÉV Lipschit Mó

SZÓCIKK L Mór orvos szül Kőröstarcsá 1861. megh Budapeste 1922 Neve stomatológu volt ír számo kitűn szakértekezést mel leginkáb szájsebésze köréb vág Előadáso tartásár meghívtá Belgiumba Németországb é Angliába aho önáll műtétei gyakorlatba i bemutatta Töb ú műszer i föltalált amelye mindenüt elterjedtek

12986.h

CÍMSZ Lipschi

SZEMÉLYNÉ Lipschi M

SZÓCIK Mó orvo szü Kőröstarcs 1861 meg Budapest 192 Nev stomatológ vol í szám kitű szakértekezés me leginká szájsebész köré vá Előadás tartásá meghívt Belgiumb Németország Angliáb ah önál műtéte gyakorlatb bemutatt Tö műsze föltalál amely mindenü elterjedte

12986.

CÍMS Lipsch

SZEMÉLYN Lipsch

SZÓCI M orv sz Kőröstarc 186 me Budapes 19 Ne stomatoló vo szá kit szakértekezé m legink szájsebés kör v Előadá tartás meghív Belgium Németorszá Angliá a öná műtét gyakorlat bemutat T műsz föltalá amel minden elterjedt

12986

CÍM Lipsc

SZEMÉLY Lipsc

SZÓC or s Kőröstar 18 m Budape 1 N stomatol v sz ki szakértekez legin szájsebé kö Előad tartá meghí Belgiu Németorsz Angli ön műté gyakorla bemuta műs föltal ame minde elterjed

1298

CÍ Lips

SZEMÉL Lips

SZÓ o Kőrösta 1 Budap stomato s k szakérteke legi szájseb k Előa tart megh Belgi Németors Angl ö műt gyakorl bemut mű fölta am mind elterje