12988.htm

CÍMSZÓ: Lipschutz

SZEMÉLYNÉV: Lipschutz Salomon

SZÓCIKK: Lipschutz * Salomon, sakkmester, szül. Ungváron 1863. júl. 4. Tizenkétéves korában vándorolt ki Amerikába, ahol hamarosan feltűnt sakkjátékával. 1883-ban már őt küldte New York a philadelphiai, a következő évben pedig a londoni internacionális versenyre, ahol többek közt Zuckertortot és Mackenziet legyőzte. Az 1889-iki newyorki mesterversenyen az amerikai játékosok közül egyedül ő nyert díjat. 1890-ben és 1892 újból elnyerte az Egyesült- Államok bajnokságát.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2988. címszó a lexikon => 536. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12988.htm

CÍMSZÓ: Lipschutz

SZEMÉLYNÉV: Lipschutz Salomon

SZÓCIKK: Lipschutz * Salomon, sakkmester, szül. Ungváron 1863. júl. 4. Tizenkétéves korában vándorolt ki Amerikába, ahol hamarosan feltűnt sakkjátékával. 1883-ban már őt küldte New York a philadelphiai, a következő évben pedig a londoni internacionális versenyre, ahol többek közt Zuckertortot és Mackenziet legyőzte. Az 1889-iki newyorki mesterversenyen az amerikai játékosok közül egyedül ő nyert díjat. 1890-ben és 1892 újból elnyerte az Egyesült- Államok bajnokságát.

12988.ht

CÍMSZÓ Lipschut

SZEMÉLYNÉV Lipschut Salomo

SZÓCIKK Lipschut Salomon sakkmester szül Ungváro 1863 júl 4 Tizenkétéve korába vándorol k Amerikába aho hamarosa feltűn sakkjátékával 1883-ba má ő küldt Ne Yor philadelphiai következ évbe pedi london internacionáli versenyre aho többe köz Zuckertorto é Mackenzie legyőzte A 1889-ik newyork mesterversenye a amerika játékoso közü egyedü nyer díjat 1890-be é 189 újbó elnyert a Egyesült Államo bajnokságát

12988.h

CÍMSZ Lipschu

SZEMÉLYNÉ Lipschu Salom

SZÓCIK Lipschu Salomo sakkmeste szü Ungvár 186 jú Tizenkétév koráb vándoro Amerikáb ah hamaros feltű sakkjátékáva 1883-b m küld N Yo philadelphia követke évb ped londo internacionál versenyr ah több kö Zuckertort Mackenzi legyőzt 1889-i newyor mesterverseny amerik játékos köz egyed nye díja 1890-b 18 újb elnyer Egyesül Állam bajnokságá

12988.

CÍMS Lipsch

SZEMÉLYN Lipsch Salo

SZÓCI Lipsch Salom sakkmest sz Ungvá 18 j Tizenkété korá vándor Ameriká a hamaro felt sakkjátékáv 1883- kül Y philadelphi követk év pe lond internacioná verseny a töb k Zuckertor Mackenz legyőz 1889- newyo mesterversen ameri játéko kö egye ny díj 1890- 1 új elnye Egyesü Álla bajnokság

12988

CÍM Lipsc

SZEMÉLY Lipsc Sal

SZÓC Lipsc Salo sakkmes s Ungv 1 Tizenkét kor vándo Amerik hamar fel sakkjátéká 1883 kü philadelph követ é p lon internacion versen tö Zuckerto Macken legyő 1889 newy mesterverse amer játék k egy n dí 1890 ú elny Egyes Áll bajnoksá

1298

CÍ Lips

SZEMÉL Lips Sa

SZÓ Lips Sal sakkme Ung Tizenké ko vánd Ameri hama fe sakkjáték 188 k philadelp köve lo internacio verse t Zuckert Macke legy 188 new mestervers ame játé eg d 189 eln Egye Ál bajnoks