12989.htm

CÍMSZÓ: Lipsitz

SZEMÉLYNÉV: Lipsitz Arje

SZÓCIKK: Lipsitz Arje Léb, rabbi, szül. Abaújszántón 1842., megh. Budapesten 1904. Atyja, L. Nátán, abaújszántói rabbi és a híres Semen Rokeach veje volt. L. mint az orthodox szervezőbizottság hivatalnoka kezdte működését, melyet atyjának 1874 bekövetkezett halálával a szántói rabbisággal cserélt fel. 1890-ben az orthodox vezetőbizottság elnökévé választatván, rabbihivatalától megvált. Irodalmilag is működött s neve több responsumban fordul elő.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2989. címszó a lexikon => 536. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12989.htm

CÍMSZÓ: Lipsitz

SZEMÉLYNÉV: Lipsitz Arje

SZÓCIKK: Lipsitz Arje Léb, rabbi, szül. Abaújszántón 1842., megh. Budapesten 1904. Atyja, L. Nátán, abaújszántói rabbi és a híres Semen Rokeach veje volt. L. mint az orthodox szervezőbizottság hivatalnoka kezdte működését, melyet atyjának 1874 bekövetkezett halálával a szántói rabbisággal cserélt fel. 1890-ben az orthodox vezetőbizottság elnökévé választatván, rabbihivatalától megvált. Irodalmilag is működött s neve több responsumban fordul elő.

12989.ht

CÍMSZÓ Lipsit

SZEMÉLYNÉV Lipsit Arj

SZÓCIKK Lipsit Arj Léb rabbi szül Abaújszántó 1842. megh Budapeste 1904 Atyja L Nátán abaújszántó rabb é híre Seme Rokeac vej volt L min a orthodo szervezőbizottsá hivatalnok kezdt működését melye atyjána 187 bekövetkezet haláláva szántó rabbiságga cserél fel 1890-be a orthodo vezetőbizottsá elnökév választatván rabbihivatalátó megvált Irodalmila i működöt nev töb responsumba fordu elő

12989.h

CÍMSZ Lipsi

SZEMÉLYNÉ Lipsi Ar

SZÓCIK Lipsi Ar Lé rabb szü Abaújszánt 1842 meg Budapest 190 Atyj Nátá abaújszánt rab hír Sem Rokea ve vol mi orthod szervezőbizotts hivatalno kezd működésé mely atyján 18 bekövetkeze haláláv szánt rabbiságg cseré fe 1890-b orthod vezetőbizotts elnöké választatvá rabbihivatalát megvál Irodalmil működö ne tö responsumb ford el

12989.

CÍMS Lips

SZEMÉLYN Lips A

SZÓCI Lips A L rab sz Abaújszán 184 me Budapes 19 Aty Nát abaújszán ra hí Se Roke v vo m ortho szervezőbizott hivataln kez működés mel atyjá 1 bekövetkez halálá szán rabbiság cser f 1890- ortho vezetőbizott elnök választatv rabbihivatalá megvá Irodalmi működ n t responsum for e

12989

CÍM Lip

SZEMÉLY Lip

SZÓC Lip ra s Abaújszá 18 m Budape 1 At Ná abaújszá r h S Rok v orth szervezőbizot hivatal ke működé me atyj bekövetke halál szá rabbisá cse 1890 orth vezetőbizot elnö választat rabbihivatal megv Irodalm műkö responsu fo

1298

CÍ Li

SZEMÉL Li

SZÓ Li r Abaújsz 1 Budap A N abaújsz Ro ort szervezőbizo hivata k működ m aty bekövetk halá sz rabbis cs 189 ort vezetőbizo eln választa rabbihivata meg Irodal műk respons f