13001.htm

CÍMSZÓ: Lóránt

SZEMÉLYNÉV: Lóránt Zsigmond

SZÓCIKK: L. Zsigmond, építész, szül. Rovnán (Trencsén vm.) 1876., megh. Budapesten 1922. Építészeti tanulmányait a budapesti és müncheni műegyetemen végezte. Részt vett a Kaiser Friedrich Museum terveinek kivitelében, majd Bécsben Baumann építész mellett a salzburgi Historische Prunksäule, a bécsi Consular-Akademie tervezésében és a Museum für Kunst und Industrie átalakítási munkálataiban. 1905-ben Budapesten több bérházat és villát, vidéken (Esztergom, Nagybecskerek) pedig középületeket tervezett.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3001. címszó a lexikon => 541. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13001.htm

CÍMSZÓ: Lóránt

SZEMÉLYNÉV: Lóránt Zsigmond

SZÓCIKK: L. Zsigmond, építész, szül. Rovnán Trencsén vm. 1876., megh. Budapesten 1922. Építészeti tanulmányait a budapesti és müncheni műegyetemen végezte. Részt vett a Kaiser Friedrich Museum terveinek kivitelében, majd Bécsben Baumann építész mellett a salzburgi Historische Prunksäule, a bécsi Consular-Akademie tervezésében és a Museum für Kunst und Industrie átalakítási munkálataiban. 1905-ben Budapesten több bérházat és villát, vidéken Esztergom, Nagybecskerek pedig középületeket tervezett.

13001.ht

CÍMSZÓ Lórán

SZEMÉLYNÉV Lórán Zsigmon

SZÓCIKK L Zsigmond építész szül Rovná Trencsé vm 1876. megh Budapeste 1922 Építészet tanulmányai budapest é münchen műegyeteme végezte Rész vet Kaise Friedric Museu terveine kivitelében maj Bécsbe Bauman építés mellet salzburg Historisch Prunksäule bécs Consular-Akademi tervezésébe é Museu fü Kuns un Industri átalakítás munkálataiban 1905-be Budapeste töb bérháza é villát vidéke Esztergom Nagybecskere pedi középületeke tervezett

13001.h

CÍMSZ Lórá

SZEMÉLYNÉ Lórá Zsigmo

SZÓCIK Zsigmon építés szü Rovn Trencs v 1876 meg Budapest 192 Építésze tanulmánya budapes münche műegyetem végezt Rés ve Kais Friedri Muse tervein kivitelébe ma Bécsb Bauma építé melle salzbur Historisc Prunksäul béc Consular-Akadem tervezéséb Muse f Kun u Industr átalakítá munkálataiba 1905-b Budapest tö bérház villá vidék Esztergo Nagybecsker ped középületek tervezet

13001.

CÍMS Lór

SZEMÉLYN Lór Zsigm

SZÓCI Zsigmo építé sz Rov Trenc 187 me Budapes 19 Építész tanulmány budape münch műegyete végez Ré v Kai Friedr Mus tervei kiviteléb m Bécs Baum épít mell salzbu Historis Prunksäu bé Consular-Akade tervezésé Mus Ku Indust átalakít munkálataib 1905- Budapes t bérhá vill vidé Eszterg Nagybecske pe középülete terveze

13001

CÍM Ló

SZEMÉLY Ló Zsig

SZÓC Zsigm épít s Ro Tren 18 m Budape 1 Építés tanulmán budap münc műegyet vége R Ka Fried Mu terve kivitelé Béc Bau épí mel salzb Histori Prunksä b Consular-Akad tervezés Mu K Indus átalakí munkálatai 1905 Budape bérh vil vid Eszter Nagybecsk p középület tervez

1300

CÍ L

SZEMÉL L Zsi

SZÓ Zsig épí R Tre 1 Budap Építé tanulmá buda mün műegye vég K Frie M terv kivitel Bé Ba ép me salz Histor Prunks Consular-Aka tervezé M Indu átalak munkálata 190 Budap bér vi vi Eszte Nagybecs középüle terve