13002.htm

CÍMSZÓ: Lóránt

SZEMÉLYNÉV: Lóránt Mihály

SZÓCIKK: Lóránt, 1. Mihály, költő és hírlapíró, szül. Nagykőrösön 1891. Budapesten elvégezte a műegyetemet, aztán hírlapíró lett. Jelenleg az Estlapok munkatársa. Vitaírási tankönyvet írt és kétszáznál több verse jelent meg - köztük sok zsidótárgyú is - a fővárosi lapokban. Egyéni technikájú, elmés karikatúrái, amelyekből 1928. a Nemzeti Szalonban kollektív kiállítást is rendezett, magyar és külföldi lapokban jelentek meg.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3002. címszó a lexikon => 541. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13002.htm

CÍMSZÓ: Lóránt

SZEMÉLYNÉV: Lóránt Mihály

SZÓCIKK: Lóránt, 1. Mihály, költő és hírlapíró, szül. Nagykőrösön 1891. Budapesten elvégezte a műegyetemet, aztán hírlapíró lett. Jelenleg az Estlapok munkatársa. Vitaírási tankönyvet írt és kétszáznál több verse jelent meg - köztük sok zsidótárgyú is - a fővárosi lapokban. Egyéni technikájú, elmés karikatúrái, amelyekből 1928. a Nemzeti Szalonban kollektív kiállítást is rendezett, magyar és külföldi lapokban jelentek meg.

13002.ht

CÍMSZÓ Lórán

SZEMÉLYNÉV Lórán Mihál

SZÓCIKK Lóránt 1 Mihály költ é hírlapíró szül Nagykőrösö 1891 Budapeste elvégezt műegyetemet aztá hírlapír lett Jelenle a Estlapo munkatársa Vitaírás tankönyve ír é kétszázná töb vers jelen me köztü so zsidótárgy i főváros lapokban Egyén technikájú elmé karikatúrái amelyekbő 1928 Nemzet Szalonba kollektí kiállítás i rendezett magya é külföld lapokba jelente meg

13002.h

CÍMSZ Lórá

SZEMÉLYNÉ Lórá Mihá

SZÓCIK Lórán Mihál köl hírlapír szü Nagykőrös 189 Budapest elvégez műegyeteme azt hírlapí let Jelenl Estlap munkatárs Vitaírá tankönyv í kétszázn tö ver jele m közt s zsidótárg főváro lapokba Egyé technikáj elm karikatúrá amelyekb 192 Nemze Szalonb kollekt kiállítá rendezet magy külföl lapokb jelent me

13002.

CÍMS Lór

SZEMÉLYN Lór Mih

SZÓCI Lórá Mihá kö hírlapí sz Nagykőrö 18 Budapes elvége műegyetem az hírlap le Jelen Estla munkatár Vitaír tanköny kétszáz t ve jel köz zsidótár fővár lapokb Egy techniká el karikatúr amelyek 19 Nemz Szalon kollek kiállít rendeze mag külfö lapok jelen m

13002

CÍM Ló

SZEMÉLY Ló Mi

SZÓC Lór Mih k hírlap s Nagykőr 1 Budape elvég műegyete a hírla l Jele Estl munkatá Vitaí tankön kétszá v je kö zsidótá fővá lapok Eg technik e karikatú amelye 1 Nem Szalo kolle kiállí rendez ma külf lapo jele

1300

CÍ L

SZEMÉL L M

SZÓ Ló Mi hírla Nagykő Budap elvé műegyet hírl Jel Est munkat Vita tankö kétsz j k zsidót főv lapo E techni karikat amely Ne Szal koll kiáll rende m kül lap jel