13005.htm

CÍMSZÓ: Löffler

SZEMÉLYNÉV: Löffler Simon

SZÓCIKK: L. Simon, a budapesti orthhodox hitközség titkára, szül. Morvaszentjánoson (Pozsony vm.) 1844, megh. Budapesten 1893. A pozsonyi híres Schreiber rabbinak volt a tanítványa, rabbioklevelét tőle kapta. A budapesti orthodox hitközségnek 15 évig volt titkára. Annak idején nagy feltűnést keltett a Jüdische Presseben megindított nagy cikksorozata Palesztina gyarmatosítása érdekében. Könyve: Zur Verbesserung der Lage unserer oester.-ung. Glaubensgenossen in Palestina (1885).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3005. címszó a lexikon => 541. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13005.htm

CÍMSZÓ: Löffler

SZEMÉLYNÉV: Löffler Simon

SZÓCIKK: L. Simon, a budapesti orthhodox hitközség titkára, szül. Morvaszentjánoson Pozsony vm. 1844, megh. Budapesten 1893. A pozsonyi híres Schreiber rabbinak volt a tanítványa, rabbioklevelét tőle kapta. A budapesti orthodox hitközségnek 15 évig volt titkára. Annak idején nagy feltűnést keltett a Jüdische Presseben megindított nagy cikksorozata Palesztina gyarmatosítása érdekében. Könyve: Zur Verbesserung der Lage unserer oester.-ung. Glaubensgenossen in Palestina 1885 .

13005.ht

CÍMSZÓ Löffle

SZEMÉLYNÉV Löffle Simo

SZÓCIKK L Simon budapest orthhodo hitközsé titkára szül Morvaszentjánoso Pozson vm 1844 megh Budapeste 1893 pozsony híre Schreibe rabbina vol tanítványa rabbioklevelé től kapta budapest orthodo hitközségne 1 évi vol titkára Anna idejé nag feltűnés keltet Jüdisch Pressebe megindítot nag cikksorozat Palesztin gyarmatosítás érdekében Könyve Zu Verbesserun de Lag unsere oester.-ung Glaubensgenosse i Palestin 188

13005.h

CÍMSZ Löffl

SZEMÉLYNÉ Löffl Sim

SZÓCIK Simo budapes orthhod hitközs titkár szü Morvaszentjános Pozso v 184 meg Budapest 189 pozson hír Schreib rabbin vo tanítvány rabbioklevel tő kapt budapes orthod hitközségn év vo titkár Ann idej na feltűné kelte Jüdisc Presseb megindíto na cikksoroza Paleszti gyarmatosítá érdekébe Könyv Z Verbesseru d La unser oester.-un Glaubensgenoss Palesti 18

13005.

CÍMS Löff

SZEMÉLYN Löff Si

SZÓCI Sim budape orthho hitköz titká sz Morvaszentjáno Pozs 18 me Budapes 18 pozso hí Schrei rabbi v tanítván rabbiokleve t kap budape ortho hitközség é v titká An ide n feltűn kelt Jüdis Presse megindít n cikksoroz Paleszt gyarmatosít érdekéb Köny Verbesser L unse oester.-u Glaubensgenos Palest 1

13005

CÍM Löf

SZEMÉLY Löf S

SZÓC Si budap orthh hitkö titk s Morvaszentján Poz 1 m Budape 1 pozs h Schre rabb tanítvá rabbioklev ka budap orth hitközsé titk A id feltű kel Jüdi Press megindí cikksoro Palesz gyarmatosí érdeké Kön Verbesse uns oester.- Glaubensgeno Pales

1300

CÍ Lö

SZEMÉL Lö

SZÓ S buda orth hitk tit Morvaszentjá Po Budap poz Schr rab tanítv rabbiokle k buda ort hitközs tit i felt ke Jüd Pres megind cikksor Pales gyarmatos érdek Kö Verbess un oester. Glaubensgen Pale