13006.htm

CÍMSZÓ: Löffler

SZEMÉLYNÉV: Löffler Henrik

SZÓCIKK: L. Henrik, a budapesti orthodox hitközség főtitkára, szül. Küllőn (Sopron vm.) 1871. aug. 18. Iskoláit Pozsonyban és Budapesten végezte. 1892 óta áll a hitközség szolgálatában, 1921 óta főtitkár. Felekezeti lapokban számos cikke jelent meg, éveken át állandó munkatársa volt a Frankfurt am Mainban megjelenő Israelit c. folyóiratnak. Megjelent könyve: Az izraelita felekezeti anyakönyvvezető kézikönyve (1910).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3006. címszó a lexikon => 541. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13006.htm

CÍMSZÓ: Löffler

SZEMÉLYNÉV: Löffler Henrik

SZÓCIKK: L. Henrik, a budapesti orthodox hitközség főtitkára, szül. Küllőn Sopron vm. 1871. aug. 18. Iskoláit Pozsonyban és Budapesten végezte. 1892 óta áll a hitközség szolgálatában, 1921 óta főtitkár. Felekezeti lapokban számos cikke jelent meg, éveken át állandó munkatársa volt a Frankfurt am Mainban megjelenő Israelit c. folyóiratnak. Megjelent könyve: Az izraelita felekezeti anyakönyvvezető kézikönyve 1910 .

13006.ht

CÍMSZÓ Löffle

SZEMÉLYNÉV Löffle Henri

SZÓCIKK L Henrik budapest orthodo hitközsé főtitkára szül Küllő Sopro vm 1871 aug 18 Iskolái Pozsonyba é Budapeste végezte 189 ót ál hitközsé szolgálatában 192 ót főtitkár Felekezet lapokba számo cikk jelen meg éveke á álland munkatárs vol Frankfur a Mainba megjelen Israeli c folyóiratnak Megjelen könyve A izraelit felekezet anyakönyvvezet kézikönyv 191

13006.h

CÍMSZ Löffl

SZEMÉLYNÉ Löffl Henr

SZÓCIK Henri budapes orthod hitközs főtitkár szü Küll Sopr v 187 au 1 Iskolá Pozsonyb Budapest végezt 18 ó á hitközs szolgálatába 19 ó főtitká Felekeze lapokb szám cik jele me évek állan munkatár vo Frankfu Mainb megjele Israel folyóiratna Megjele könyv izraeli felekeze anyakönyvveze kéziköny 19

13006.

CÍMS Löff

SZEMÉLYN Löff Hen

SZÓCI Henr budape ortho hitköz főtitká sz Kül Sop 18 a Iskol Pozsony Budapes végez 1 hitköz szolgálatáb 1 főtitk Felekez lapok szá ci jel m éve álla munkatá v Frankf Main megjel Israe folyóiratn Megjel köny izrael felekez anyakönyvvez kézikön 1

13006

CÍM Löf

SZEMÉLY Löf He

SZÓC Hen budap orth hitkö főtitk s Kü So 1 Isko Pozson Budape vége hitkö szolgálatá főtit Feleke lapo sz c je év áll munkat Frank Mai megje Isra folyóirat Megje kön izrae feleke anyakönyvve kézikö

1300

CÍ Lö

SZEMÉL Lö H

SZÓ He buda ort hitk főtit K S Isk Pozso Budap vég hitk szolgálat főti Felek lap s j é ál munka Fran Ma megj Isr folyóira Megj kö izra felek anyakönyvv kézik