13009.htm

CÍMSZÓ: Lőre

SZEMÉLYNÉV: Lőri Ede

SZÓCIKK: Lőri Ede*, a gégegyógyászat egyik megalapítója Magyarországon, szül. Pozsonyban 1835., megh. a 80-as években. A bécsi egyetemen tanult, de Pesten telepedett le, mint az első gégeorvos. Művei a Korányi-féle Belgyógyászati Kézikönyvben megjelent Gégegyógyászaton és számos tanulmányán kívül: A garat, gége és légcső elváltozásai az emberi test különféle betegségeinél (1885, németül is).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3009. címszó a lexikon => 541. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13009.htm

CÍMSZÓ: Lőre

SZEMÉLYNÉV: Lőri Ede

SZÓCIKK: Lőri Ede*, a gégegyógyászat egyik megalapítója Magyarországon, szül. Pozsonyban 1835., megh. a 80-as években. A bécsi egyetemen tanult, de Pesten telepedett le, mint az első gégeorvos. Művei a Korányi-féle Belgyógyászati Kézikönyvben megjelent Gégegyógyászaton és számos tanulmányán kívül: A garat, gége és légcső elváltozásai az emberi test különféle betegségeinél 1885, németül is .

13009.ht

CÍMSZÓ Lőr

SZEMÉLYNÉV Lőr Ed

SZÓCIKK Lőr Ede* gégegyógyásza egyi megalapítój Magyarországon szül Pozsonyba 1835. megh 80-a években bécs egyeteme tanult d Peste telepedet le min a els gégeorvos Műve Korányi-fél Belgyógyászat Kézikönyvbe megjelen Gégegyógyászato é számo tanulmányá kívül garat gég é légcs elváltozása a ember tes különfél betegségeiné 1885 németü i

13009.h

CÍMSZ Lő

SZEMÉLYNÉ Lő E

SZÓCIK Lő Ede gégegyógyász egy megalapító Magyarországo szü Pozsonyb 1835 meg 80- évekbe béc egyetem tanul Pest telepede l mi el gégeorvo Műv Korányi-fé Belgyógyásza Kézikönyvb megjele Gégegyógyászat szám tanulmány kívü gara gé légc elváltozás embe te különfé betegségein 188 német

13009.

CÍMS L

SZEMÉLYN L

SZÓCI L Ed gégegyógyás eg megalapít Magyarország sz Pozsony 183 me 80 évekb bé egyete tanu Pes teleped m e gégeorv Mű Korányi-f Belgyógyász Kézikönyv megjel Gégegyógyásza szá tanulmán kív gar g lég elváltozá emb t különf betegségei 18 néme

13009

CÍM

SZEMÉLY

SZÓC E gégegyógyá e megalapí Magyarorszá s Pozson 18 m 8 évek b egyet tan Pe telepe gégeor M Korányi- Belgyógyás Kéziköny megje Gégegyógyász sz tanulmá kí ga lé elváltoz em külön betegsége 1 ném

1300SZEMÉL

SZÓ gégegyógy megalap Magyarorsz Pozso 1 éve egye ta P telep gégeo Korányi Belgyógyá Kézikön megj Gégegyógyás s tanulm k g l elválto e külö betegség né