13013.htm

CÍMSZÓ: Löti

SZEMÉLYNÉV: Löti Izidor

SZÓCIKK: Lőti Izidor, zeneszerző, szül. Budapesten 1854. júl. 24. Zenei tanulmányait Bécsben végezte. Nagyon népszerű, táncdarabokat, férfikórusokat és dalokat írt. Érdekesebb munkái: An den Mond, Pschütt, Kindstauf, Caro und Mizzi, Kleine Ursachen stb. Bécsben, ott bekövetkezett haláláig előkelő pozíciót töltött be.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3013. címszó a lexikon => 542. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13013.htm

CÍMSZÓ: Löti

SZEMÉLYNÉV: Löti Izidor

SZÓCIKK: Lőti Izidor, zeneszerző, szül. Budapesten 1854. júl. 24. Zenei tanulmányait Bécsben végezte. Nagyon népszerű, táncdarabokat, férfikórusokat és dalokat írt. Érdekesebb munkái: An den Mond, Pschütt, Kindstauf, Caro und Mizzi, Kleine Ursachen stb. Bécsben, ott bekövetkezett haláláig előkelő pozíciót töltött be.

13013.ht

CÍMSZÓ Löt

SZEMÉLYNÉV Löt Izido

SZÓCIKK Lőt Izidor zeneszerző szül Budapeste 1854 júl 24 Zene tanulmányai Bécsbe végezte Nagyo népszerű táncdarabokat férfikórusoka é daloka írt Érdekeseb munkái A de Mond Pschütt Kindstauf Car un Mizzi Klein Ursache stb Bécsben ot bekövetkezet halálái előkel pozíció töltöt be

13013.h

CÍMSZ Lö

SZEMÉLYNÉ Lö Izid

SZÓCIK Lő Izido zeneszerz szü Budapest 185 jú 2 Zen tanulmánya Bécsb végezt Nagy népszer táncdaraboka férfikórusok dalok ír Érdekese munká d Mon Pschüt Kindstau Ca u Mizz Klei Ursach st Bécsbe o bekövetkeze halálá előke pozíci töltö b

13013.

CÍMS L

SZEMÉLYN L Izi

SZÓCI L Izid zeneszer sz Budapes 18 j Ze tanulmány Bécs végez Nag népsze táncdarabok férfikóruso dalo í Érdekes munk Mo Pschü Kindsta C Miz Kle Ursac s Bécsb bekövetkez halál elők pozíc tölt

13013

CÍM

SZEMÉLY Iz

SZÓC Izi zenesze s Budape 1 Z tanulmán Béc vége Na népsz táncdarabo férfikórus dal Érdeke mun M Psch Kindst Mi Kl Ursa Bécs bekövetke halá elő pozí töl

1301SZEMÉL I

SZÓ Iz zenesz Budap tanulmá Bé vég N néps táncdarab férfikóru da Érdek mu Psc Kinds M K Urs Béc bekövetk hal el poz tö