13014.htm

CÍMSZÓ: Lövi

SZEMÉLYNÉV: Lövi Ezékiel

SZÓCIKK: Lövi, 1. Ezékiel, trencséni rabbi, szül. Liptószentmiklóson 1764., megh. Trencsénben 1839. Boszkovitzban tanult az akkori híres jesiván s 1818-24 közt Hunfalván, attól kezdve Trencsében működött. Unokája, Singer Ábrahám adta ki talmudmagyarázatait Tórász Jechezkél c. (Paks 1899).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3014. címszó a lexikon => 542. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13014.htm

CÍMSZÓ: Lövi

SZEMÉLYNÉV: Lövi Ezékiel

SZÓCIKK: Lövi, 1. Ezékiel, trencséni rabbi, szül. Liptószentmiklóson 1764., megh. Trencsénben 1839. Boszkovitzban tanult az akkori híres jesiván s 1818-24 közt Hunfalván, attól kezdve Trencsében működött. Unokája, Singer Ábrahám adta ki talmudmagyarázatait Tórász Jechezkél c. Paks 1899 .

13014.ht

CÍMSZÓ Löv

SZEMÉLYNÉV Löv Ezékie

SZÓCIKK Lövi 1 Ezékiel trencsén rabbi szül Liptószentmiklóso 1764. megh Trencsénbe 1839 Boszkovitzba tanul a akkor híre jesivá 1818-2 köz Hunfalván attó kezdv Trencsébe működött Unokája Singe Ábrahá adt k talmudmagyarázatai Tórás Jechezké c Pak 189

13014.h

CÍMSZ Lö

SZEMÉLYNÉ Lö Ezéki

SZÓCIK Löv Ezékie trencsé rabb szü Liptószentmiklós 1764 meg Trencsénb 183 Boszkovitzb tanu akko hír jesiv 1818- kö Hunfalvá att kezd Trencséb működöt Unokáj Sing Ábrah ad talmudmagyarázata Tórá Jechezk Pa 18

13014.

CÍMS L

SZEMÉLYN L Ezék

SZÓCI Lö Ezéki trencs rab sz Liptószentmikló 176 me Trencsén 18 Boszkovitz tan akk hí jesi 1818 k Hunfalv at kez Trencsé működö Unoká Sin Ábra a talmudmagyarázat Tór Jechez P 1

13014

CÍM

SZEMÉLY Ezé

SZÓC L Ezék trenc ra s Liptószentmikl 17 m Trencsé 1 Boszkovit ta ak h jes 181 Hunfal a ke Trencs működ Unok Si Ábr talmudmagyaráza Tó Jeche

1301SZEMÉL Ez

SZÓ Ezé tren r Liptószentmik 1 Trencs Boszkovi t a je 18 Hunfa k Trenc műkö Uno S Áb talmudmagyaráz T Jech