13015.htm

CÍMSZÓ: Lövi

SZEMÉLYNÉV: Lövi József

SZÓCIKK: L. József, orvos, műfordító, szül. Sárbogárdon 1884. jan. 16. Tanulmányait a budapesti egyetemen végezte. Fiatal kora óta foglalkozik irodalommal is. Lefordította magyarra Lenau összes költeményeit és Byron Don Juan-ját. Orvosi tanulmányai közül a legfigyelemreméltóbb a Kolera kezelése infúziós sókkal c. munkája. Kassán él és vezérszerepet játszik a szlovenszkóí cionista mozgalomban.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3015. címszó a lexikon => 542. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13015.htm

CÍMSZÓ: Lövi

SZEMÉLYNÉV: Lövi József

SZÓCIKK: L. József, orvos, műfordító, szül. Sárbogárdon 1884. jan. 16. Tanulmányait a budapesti egyetemen végezte. Fiatal kora óta foglalkozik irodalommal is. Lefordította magyarra Lenau összes költeményeit és Byron Don Juan-ját. Orvosi tanulmányai közül a legfigyelemreméltóbb a Kolera kezelése infúziós sókkal c. munkája. Kassán él és vezérszerepet játszik a szlovenszkóí cionista mozgalomban.

13015.ht

CÍMSZÓ Löv

SZEMÉLYNÉV Löv Józse

SZÓCIKK L József orvos műfordító szül Sárbogárdo 1884 jan 16 Tanulmányai budapest egyeteme végezte Fiata kor ót foglalkozi irodalomma is Lefordított magyarr Lena össze költeményei é Byro Do Juan-ját Orvos tanulmánya közü legfigyelemreméltób Koler kezelés infúzió sókka c munkája Kassá é é vezérszerepe játszi szlovenszkó cionist mozgalomban

13015.h

CÍMSZ Lö

SZEMÉLYNÉ Lö Józs

SZÓCIK Józse orvo műfordít szü Sárbogárd 188 ja 1 Tanulmánya budapes egyetem végezt Fiat ko ó foglalkoz irodalomm i Lefordítot magyar Len össz költeménye Byr D Juan-já Orvo tanulmány köz legfigyelemreméltó Kole kezelé infúzi sókk munkáj Kass vezérszerep játsz szlovenszk cionis mozgalomba

13015.

CÍMS L

SZEMÉLYN L Józ

SZÓCI Józs orv műfordí sz Sárbogár 18 j Tanulmány budape egyete végez Fia k foglalko irodalom Lefordíto magya Le öss költemény By Juan-j Orv tanulmán kö legfigyelemremélt Kol kezel infúz sók munká Kas vezérszere játs szlovensz cioni mozgalomb

13015

CÍM

SZEMÉLY Jó

SZÓC Józ or műford s Sárbogá 1 Tanulmán budap egyet vége Fi foglalk irodalo Lefordít magy L ös költemén B Juan- Or tanulmá k legfigyelemremél Ko keze infú só munk Ka vezérszer ját szlovens cion mozgalom

1301SZEMÉL J

SZÓ Jó o műfor Sárbog Tanulmá buda egye vég F foglal irodal Lefordí mag ö költemé Juan O tanulm legfigyelemremé K kez inf s mun K vezérsze já szloven cio mozgalo