13018.htm

CÍMSZÓ: Löw

SZEMÉLYNÉV: Löw Benjamin

SZÓCIKK: L. Benjámin Adolf, rabbi, szül. Wodzislavban 1775., megh. Verbón 1851. márc. 6. Atyja, L. Eleazár vezette be a talmud irodalmába és már fiatalon rabbi lett. 1812-ben atyjával együtt Ausztriába ment, 1826. pedig meghívást kapott Nagytapolcsányba, 1836. Verbóba, ahol haláláig működött. Fennmaradt műve Saáré Tóra, a talmudi jogról szóló módszeres munka, mely három részben jelent meg és pedig az első két rész Bécsben, a harmadik Sátoraljaújhelyen, a negyedik kéziratban van meg.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3018. címszó a lexikon => 542. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13018.htm

CÍMSZÓ: Löw

SZEMÉLYNÉV: Löw Benjamin

SZÓCIKK: L. Benjámin Adolf, rabbi, szül. Wodzislavban 1775., megh. Verbón 1851. márc. 6. Atyja, L. Eleazár vezette be a talmud irodalmába és már fiatalon rabbi lett. 1812-ben atyjával együtt Ausztriába ment, 1826. pedig meghívást kapott Nagytapolcsányba, 1836. Verbóba, ahol haláláig működött. Fennmaradt műve Saáré Tóra, a talmudi jogról szóló módszeres munka, mely három részben jelent meg és pedig az első két rész Bécsben, a harmadik Sátoraljaújhelyen, a negyedik kéziratban van meg.

13018.ht

CÍMSZÓ Lö

SZEMÉLYNÉV Lö Benjami

SZÓCIKK L Benjámi Adolf rabbi szül Wodzislavba 1775. megh Verbó 1851 márc 6 Atyja L Eleazá vezett b talmu irodalmáb é má fiatalo rabb lett 1812-be atyjáva együt Ausztriáb ment 1826 pedi meghívás kapot Nagytapolcsányba 1836 Verbóba aho halálái működött Fennmarad műv Saár Tóra talmud jogró szól módszere munka mel háro részbe jelen me é pedi a els ké rés Bécsben harmadi Sátoraljaújhelyen negyedi kéziratba va meg

13018.h

CÍMSZ L

SZEMÉLYNÉ L Benjam

SZÓCIK Benjám Adol rabb szü Wodzislavb 1775 meg Verb 185 már Atyj Eleaz vezet talm irodalmá m fiatal rab let 1812-b atyjáv együ Ausztriá men 182 ped meghívá kapo Nagytapolcsányb 183 Verbób ah halálá működöt Fennmara mű Saá Tór talmu jogr szó módszer munk me hár részb jele m ped el k ré Bécsbe harmad Sátoraljaújhelye negyed kéziratb v me

13018.

CÍMS

SZEMÉLYN Benja

SZÓCI Benjá Ado rab sz Wodzislav 177 me Ver 18 má Aty Elea veze tal irodalm fiata ra le 1812- atyjá egy Ausztri me 18 pe meghív kap Nagytapolcsány 18 Verbó a halál működö Fennmar m Sa Tó talm jog sz módsze mun m há rész jel pe e r Bécsb harma Sátoraljaújhely negye kézirat m

13018

CÍM

SZEMÉLY Benj

SZÓC Benj Ad ra s Wodzisla 17 m Ve 1 m At Ele vez ta irodal fiat r l 1812 atyj eg Ausztr m 1 p meghí ka Nagytapolcsán 1 Verb halá működ Fennma S T tal jo s módsz mu h rés je p Bécs harm Sátoraljaújhel negy kézira

1301SZEMÉL Ben

SZÓ Ben A r Wodzisl 1 V A El ve t iroda fia 181 aty e Auszt megh k Nagytapolcsá Ver hal műkö Fennm ta j móds m ré j Béc har Sátoraljaújhe neg kézir