13021.htm

CÍMSZÓ: Löw

SZEMÉLYNÉV: Löw Izráel

SZÓCIKK: "L Izrael, rabbi, szül. Bonyhádon, megh.1869. Atyja, L. Ábrahám Juda bonyhádi rabbi volt. Előbb Dárdán működött, majd Pécs székhellyel Baranya vm. főrabbija lett s harminc éven át töltötte be hivatalát, melyről később lemondott és visszavonult. A Chaszam Szófer döntvénytár többször felemlíti nevét. V. ö. Stein, Magyar rabbik .


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3021. címszó a lexikon => 543. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13021.htm

CÍMSZÓ: Löw

SZEMÉLYNÉV: Löw Izráel

SZÓCIKK: L Izrael, rabbi, szül. Bonyhádon, megh.1869. Atyja, L. Ábrahám Juda bonyhádi rabbi volt. Előbb Dárdán működött, majd Pécs székhellyel Baranya vm. főrabbija lett s harminc éven át töltötte be hivatalát, melyről később lemondott és visszavonult. A Chaszam Szófer döntvénytár többször felemlíti nevét. V. ö. Stein, Magyar rabbik .

13021.ht

CÍMSZÓ Lö

SZEMÉLYNÉV Lö Izráe

SZÓCIKK Izrael rabbi szül Bonyhádon megh.1869 Atyja L Ábrahá Jud bonyhád rabb volt Előb Dárdá működött maj Péc székhellye Barany vm főrabbij let harmin éve á töltött b hivatalát melyrő későb lemondot é visszavonult Chasza Szófe döntvénytá többszö felemlít nevét V ö Stein Magya rabbi

13021.h

CÍMSZ L

SZEMÉLYNÉ L Izrá

SZÓCIK Izrae rabb szü Bonyhádo megh.186 Atyj Ábrah Ju bonyhá rab vol Elő Dárd működöt ma Pé székhelly Baran v főrabbi le harmi év töltöt hivatalá melyr késő lemondo visszavonul Chasz Szóf döntvényt többsz felemlí nevé Stei Magy rabb

13021.

CÍMS

SZEMÉLYN Izr

SZÓCI Izra rab sz Bonyhád megh.18 Aty Ábra J bonyh ra vo El Dár működö m P székhell Bara főrabb l harm é töltö hivatal mely kés lemond visszavonu Chas Szó döntvény többs feleml nev Ste Mag rab

13021

CÍM

SZEMÉLY Iz

SZÓC Izr ra s Bonyhá megh.1 At Ábr bony r v E Dá működ székhel Bar főrab har tölt hivata mel ké lemon visszavon Cha Sz döntvén több felem ne St Ma ra

1302SZEMÉL I

SZÓ Iz r Bonyh megh. A Áb bon D műkö székhe Ba főra ha töl hivat me k lemo visszavo Ch S döntvé töb fele n S M r