13022.htm

CÍMSZÓ: Löw

SZEMÉLYNÉV: Löw Jeremiás

SZÓCIKK: L. Jeremiás, sátoraljaújhelyi rabbi, szül. Kolinban 1811., megh. Sátoraljaújhelyen 1874. Pészach ünnepén. L. Benjámin (1. o.) fia. Előbb Nagytapolcsányban élt, majd Nagymagyaron, 1851. pedig atyja halála után Verbón lett rabbi, de csakhamar elfogadta a sátoraljaújhelyi hitközség meghívását. Az 1869-iki országos kongresszuson nagy szerepet vitt s mint a chászideus irány heves ellenzője vált híressé, a kongresszuson pedig a mérsékelt középutat hirdette. Ő volt a megteremtője az ú. n. statusquo-pártoknak, de azoknak további szervezetéről már nem gondoskodott, sőt halála után saját hitközsége is két pártra szakadt s az orthodox majoritás fiát, L. Lázárt választotta meg.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3022. címszó a lexikon => 543. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13022.htm

CÍMSZÓ: Löw

SZEMÉLYNÉV: Löw Jeremiás

SZÓCIKK: L. Jeremiás, sátoraljaújhelyi rabbi, szül. Kolinban 1811., megh. Sátoraljaújhelyen 1874. Pészach ünnepén. L. Benjámin 1. o. fia. Előbb Nagytapolcsányban élt, majd Nagymagyaron, 1851. pedig atyja halála után Verbón lett rabbi, de csakhamar elfogadta a sátoraljaújhelyi hitközség meghívását. Az 1869-iki országos kongresszuson nagy szerepet vitt s mint a chászideus irány heves ellenzője vált híressé, a kongresszuson pedig a mérsékelt középutat hirdette. Ő volt a megteremtője az ú. n. statusquo-pártoknak, de azoknak további szervezetéről már nem gondoskodott, sőt halála után saját hitközsége is két pártra szakadt s az orthodox majoritás fiát, L. Lázárt választotta meg.

13022.ht

CÍMSZÓ Lö

SZEMÉLYNÉV Lö Jeremiá

SZÓCIKK L Jeremiás sátoraljaújhely rabbi szül Kolinba 1811. megh Sátoraljaújhelye 1874 Pészac ünnepén L Benjámi 1 o fia Előb Nagytapolcsányba élt maj Nagymagyaron 1851 pedi atyj halál utá Verbó let rabbi d csakhama elfogadt sátoraljaújhely hitközsé meghívását A 1869-ik országo kongresszuso nag szerepe vit min chászideu irán heve ellenzőj vál híressé kongresszuso pedi mérsékel középuta hirdette vol megteremtőj a ú n statusquo-pártoknak d azokna tovább szervezetérő má ne gondoskodott ső halál utá sajá hitközség i ké pártr szakad a orthodo majoritá fiát L Lázár választott meg

13022.h

CÍMSZ L

SZEMÉLYNÉ L Jeremi

SZÓCIK Jeremiá sátoraljaújhel rabb szü Kolinb 1811 meg Sátoraljaújhely 187 Pésza ünnepé Benjám fi Elő Nagytapolcsányb él ma Nagymagyaro 185 ped aty halá ut Verb le rabb csakham elfogad sátoraljaújhel hitközs meghívásá 1869-i ország kongresszus na szerep vi mi chászide irá hev ellenző vá híress kongresszus ped mérséke középut hirdett vo megteremtő statusquo-pártokna azokn továb szervezetér m n gondoskodot s halá ut saj hitközsé k párt szaka orthod majorit fiá Lázá választot me

13022.

CÍMS

SZEMÉLYN Jerem

SZÓCI Jeremi sátoraljaújhe rab sz Kolin 181 me Sátoraljaújhel 18 Pész ünnep Benjá f El Nagytapolcsány é m Nagymagyar 18 pe at hal u Ver l rab csakha elfoga sátoraljaújhe hitköz meghívás 1869- orszá kongresszu n szere v m chászid ir he ellenz v híres kongresszu pe mérsék középu hirdet v megteremt statusquo-pártokn azok tová szervezeté gondoskodo hal u sa hitközs pár szak ortho majori fi Láz választo m

13022

CÍM

SZEMÉLY Jere

SZÓC Jerem sátoraljaújh ra s Koli 18 m Sátoraljaújhe 1 Pés ünne Benj E Nagytapolcsán Nagymagya 1 p a ha Ve ra csakh elfog sátoraljaújh hitkö meghívá 1869 orsz kongressz szer chászi i h ellen híre kongressz p mérsé közép hirde megterem statusquo-pártok azo tov szervezet gondoskod ha s hitköz pá sza orth major f Lá választ

1302SZEMÉL Jer

SZÓ Jere sátoraljaúj r Kol 1 Sátoraljaújh Pé ünn Ben Nagytapolcsá Nagymagy h V r csak elfo sátoraljaúj hitk meghív 186 ors kongress sze chász elle hír kongress mérs közé hird megtere statusquo-párto az to szerveze gondosko h hitkö p sz ort majo L válasz