13025.htm

CÍMSZÓ: Löw

SZEMÉLYNÉV: Löw Lóránt

SZÓCIKK: L. Lóránt, ügyvéd, szül. Budapesten 1879. jún. 6. Löw Tóbiás (1. o.) fia. Egyetemi tanulmányait Budapesten, Halléban, Bonnban és Lipcsében végezte. 1918 óta tagja az Ügyvédvizsgáló Bizottságnak. Magán- és hiteljogi vonatkozású cikkei különböző jogtudományi folyóiratokban jelentek meg. 1924-ben a berlini ügyvédegyesület pályázatán díjat nyert a valorizáció kérdéséről írott nagyobb tanulmányával. Könyvalakban megjelent nagyobb munkái: A viszonylagos semmisség (1905) és Bizonyítási teher (1913).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3025. címszó a lexikon => 544. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13025.htm

CÍMSZÓ: Löw

SZEMÉLYNÉV: Löw Lóránt

SZÓCIKK: L. Lóránt, ügyvéd, szül. Budapesten 1879. jún. 6. Löw Tóbiás 1. o. fia. Egyetemi tanulmányait Budapesten, Halléban, Bonnban és Lipcsében végezte. 1918 óta tagja az Ügyvédvizsgáló Bizottságnak. Magán- és hiteljogi vonatkozású cikkei különböző jogtudományi folyóiratokban jelentek meg. 1924-ben a berlini ügyvédegyesület pályázatán díjat nyert a valorizáció kérdéséről írott nagyobb tanulmányával. Könyvalakban megjelent nagyobb munkái: A viszonylagos semmisség 1905 és Bizonyítási teher 1913 .

13025.ht

CÍMSZÓ Lö

SZEMÉLYNÉV Lö Lórán

SZÓCIKK L Lóránt ügyvéd szül Budapeste 1879 jún 6 Lö Tóbiá 1 o fia Egyetem tanulmányai Budapesten Halléban Bonnba é Lipcsébe végezte 191 ót tagj a Ügyvédvizsgál Bizottságnak Magán é hiteljog vonatkozás cikke különböz jogtudomány folyóiratokba jelente meg 1924-be berlin ügyvédegyesüle pályázatá díja nyer valorizáci kérdésérő írot nagyob tanulmányával Könyvalakba megjelen nagyob munkái viszonylago semmissé 190 é Bizonyítás tehe 191

13025.h

CÍMSZ L

SZEMÉLYNÉ L Lórá

SZÓCIK Lórán ügyvé szü Budapest 187 jú L Tóbi fi Egyete tanulmánya Budapeste Halléba Bonnb Lipcséb végezt 19 ó tag Ügyvédvizsgá Bizottságna Magá hiteljo vonatkozá cikk különbö jogtudomán folyóiratokb jelent me 1924-b berli ügyvédegyesül pályázat díj nye valorizác kérdésér íro nagyo tanulmányáva Könyvalakb megjele nagyo munká viszonylag semmiss 19 Bizonyítá teh 19

13025.

CÍMS

SZEMÉLYN Lór

SZÓCI Lórá ügyv sz Budapes 18 j Tób f Egyet tanulmány Budapest Halléb Bonn Lipcsé végez 1 ta Ügyvédvizsg Bizottságn Mag hitelj vonatkoz cik különb jogtudomá folyóiratok jelen m 1924- berl ügyvédegyesü pályáza dí ny valorizá kérdésé ír nagy tanulmányáv Könyvalak megjel nagy munk viszonyla semmis 1 Bizonyít te 1

13025

CÍM

SZEMÉLY Ló

SZÓC Lór ügy s Budape 1 Tó Egye tanulmán Budapes Hallé Bon Lipcs vége t Ügyvédvizs Bizottság Ma hitel vonatko ci külön jogtudom folyóirato jele 1924 ber ügyvédegyes pályáz d n valoriz kérdés í nag tanulmányá Könyvala megje nag mun viszonyl semmi Bizonyí t

1302SZEMÉL L

SZÓ Ló üg Budap T Egy tanulmá Budape Hall Bo Lipc vég Ügyvédviz Bizottsá M hite vonatk c külö jogtudo folyóirat jel 192 be ügyvédegye pályá valori kérdé na tanulmány Könyval megj na mu viszony semm Bizony