13026.htm

CÍMSZÓ: Löw

SZEMÉLYNÉV: Löw Móric

SZÓCIKK: "L. Moritz, német asztronómus, szül. Makón 1841., megh. Steglitzben 1900. máj. 25. A lipcsei és bécsi egyetemeken tanult, de Budapesten tett filozófiai doktorátust 1867. Ezután a lipcsei obszervatórium asszisztense, majd 1883. a berlini áll. geodéziai intézet igazgatója lett professzori címmel. Főbb művei: Elemente der Planeten; Einfluss der verbesserten Sternörter auf die Polhöhen der Gradmessung in Ostpreussen; Polhöhe von Helgoland; Zur Theorie der Passageinstrumente im ersten Vertikal; Astronomisch-geodäsische Ortsbestimmungen im Harz; Polhöhebestimmungen im Harzgebirge ausgeführt 1887-91. stb."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3026. címszó a lexikon => 544. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13026.htm

CÍMSZÓ: Löw

SZEMÉLYNÉV: Löw Móric

SZÓCIKK: L. Moritz, német asztronómus, szül. Makón 1841., megh. Steglitzben 1900. máj. 25. A lipcsei és bécsi egyetemeken tanult, de Budapesten tett filozófiai doktorátust 1867. Ezután a lipcsei obszervatórium asszisztense, majd 1883. a berlini áll. geodéziai intézet igazgatója lett professzori címmel. Főbb művei: Elemente der Planeten; Einfluss der verbesserten Sternörter auf die Polhöhen der Gradmessung in Ostpreussen; Polhöhe von Helgoland; Zur Theorie der Passageinstrumente im ersten Vertikal; Astronomisch-geodäsische Ortsbestimmungen im Harz; Polhöhebestimmungen im Harzgebirge ausgeführt 1887-91. stb.

13026.ht

CÍMSZÓ Lö

SZEMÉLYNÉV Lö Móri

SZÓCIKK L Moritz néme asztronómus szül Makó 1841. megh Steglitzbe 1900 máj 25 lipcse é bécs egyetemeke tanult d Budapeste tet filozófia doktorátus 1867 Ezutá lipcse obszervatóriu asszisztense maj 1883 berlin áll geodézia intéze igazgatój let professzor címmel Főb művei Element de Planeten Einflus de verbesserte Sternörte au di Polhöhe de Gradmessun i Ostpreussen Polhöh vo Helgoland Zu Theori de Passageinstrument i erste Vertikal Astronomisch-geodäsisch Ortsbestimmunge i Harz Polhöhebestimmunge i Harzgebirg ausgeführ 1887-91 stb

13026.h

CÍMSZ L

SZEMÉLYNÉ L Mór

SZÓCIK Morit ném asztronómu szü Mak 1841 meg Steglitzb 190 má 2 lipcs béc egyetemek tanul Budapest te filozófi doktorátu 186 Ezut lipcs obszervatóri asszisztens ma 188 berli ál geodézi intéz igazgató le professzo címme Fő műve Elemen d Planete Einflu d verbessert Sternört a d Polhöh d Gradmessu Ostpreusse Polhö v Helgolan Z Theor d Passageinstrumen erst Vertika Astronomisch-geodäsisc Ortsbestimmung Har Polhöhebestimmung Harzgebir ausgefüh 1887-9 st

13026.

CÍMS

SZEMÉLYN Mó

SZÓCI Mori né asztronóm sz Ma 184 me Steglitz 19 m lipc bé egyeteme tanu Budapes t filozóf doktorát 18 Ezu lipc obszervatór assziszten m 18 berl á geodéz inté igazgat l professz címm F műv Eleme Planet Einfl verbesser Sternör Polhö Gradmess Ostpreuss Polh Helgola Theo Passageinstrume ers Vertik Astronomisch-geodäsis Ortsbestimmun Ha Polhöhebestimmun Harzgebi ausgefü 1887- s

13026

CÍM

SZEMÉLY M

SZÓC Mor n asztronó s M 18 m Steglit 1 lip b egyetem tan Budape filozó doktorá 1 Ez lip obszervató assziszte 1 ber geodé int igazga profess cím mű Elem Plane Einf verbesse Sternö Polh Gradmes Ostpreus Pol Helgol The Passageinstrum er Verti Astronomisch-geodäsi Ortsbestimmu H Polhöhebestimmu Harzgeb ausgef 1887

1302SZEMÉL

SZÓ Mo asztron 1 Stegli li egyete ta Budap filoz doktor E li obszervat assziszt be geod in igazg profes cí m Ele Plan Ein verbess Stern Pol Gradme Ostpreu Po Helgo Th Passageinstru e Vert Astronomisch-geodäs Ortsbestimm Polhöhebestimm Harzge ausge 188