13027.htm

CÍMSZÓ: Löw

SZEMÉLYNÉV: Löw Mózes

SZÓCIKK: "L. Mózes, építész, szül. Szegeden 1857. L. Lipót fia. A bécsi műegyetemen tanult és Bécsben telepedett le, ahol számos épületet tervezett. Főművei: a Praterstrassei később leégett körképépület; az Union Baugesellschaft és Baron Hasemann palotája, stb."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3027. címszó a lexikon => 544. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13027.htm

CÍMSZÓ: Löw

SZEMÉLYNÉV: Löw Mózes

SZÓCIKK: L. Mózes, építész, szül. Szegeden 1857. L. Lipót fia. A bécsi műegyetemen tanult és Bécsben telepedett le, ahol számos épületet tervezett. Főművei: a Praterstrassei később leégett körképépület; az Union Baugesellschaft és Baron Hasemann palotája, stb.

13027.ht

CÍMSZÓ Lö

SZEMÉLYNÉV Lö Móze

SZÓCIKK L Mózes építész szül Szegede 1857 L Lipó fia bécs műegyeteme tanul é Bécsbe telepedet le aho számo épülete tervezett Főművei Praterstrasse későb leéget körképépület a Unio Baugesellschaf é Baro Haseman palotája stb

13027.h

CÍMSZ L

SZEMÉLYNÉ L Móz

SZÓCIK Móze építés szü Szeged 185 Lip fi béc műegyetem tanu Bécsb telepede l ah szám épület tervezet Főműve Praterstrass késő leége körképépüle Uni Baugesellscha Bar Hasema palotáj st

13027.

CÍMS

SZEMÉLYN Mó

SZÓCI Móz építé sz Szege 18 Li f bé műegyete tan Bécs teleped a szá épüle terveze Főműv Praterstras kés leég körképépül Un Baugesellsch Ba Hasem palotá s

13027

CÍM

SZEMÉLY M

SZÓC Mó épít s Szeg 1 L b műegyet ta Béc telepe sz épül tervez Főmű Praterstra ké leé körképépü U Baugesellsc B Hase palot

1302SZEMÉL

SZÓ M épí Sze műegye t Bé telep s épü terve Főm Praterstr k le körképép Baugesells Has palo