13030.htm

CÍMSZÓ: Löw

SZEMÉLYNÉV: Löw Tivadar

SZÓCIKK: "L. Tivadar, ügyvéd, L. Lipót fia, szül. Pápán 1848. nov. 14, megh, Budapesten. Az egyetemet Budapesten végezte s u. o. volt ügyvéd és több nagy vállalat jogtanácsosa. Jelentős publicisztikai tevékenységet fejtett ki több lapban, egyidőben pedig felelős szerkesztője volt a Pester Montagsblätter c. politikai hetilapnak és munkatársa több jogi folyóiratnak, önállóan megjelent művei: Iránypéldák az új magyar csődeljáráshoz; A magyar büntetőtörvénykönyv a bűntettekről és vétségekről stb. Egyik legjelentékenyebb tagja volt a hazai ügyvédtársadalomnak."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3030. címszó a lexikon => 544. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13030.htm

CÍMSZÓ: Löw

SZEMÉLYNÉV: Löw Tivadar

SZÓCIKK: L. Tivadar, ügyvéd, L. Lipót fia, szül. Pápán 1848. nov. 14, megh, Budapesten. Az egyetemet Budapesten végezte s u. o. volt ügyvéd és több nagy vállalat jogtanácsosa. Jelentős publicisztikai tevékenységet fejtett ki több lapban, egyidőben pedig felelős szerkesztője volt a Pester Montagsblätter c. politikai hetilapnak és munkatársa több jogi folyóiratnak, önállóan megjelent művei: Iránypéldák az új magyar csődeljáráshoz; A magyar büntetőtörvénykönyv a bűntettekről és vétségekről stb. Egyik legjelentékenyebb tagja volt a hazai ügyvédtársadalomnak.

13030.ht

CÍMSZÓ Lö

SZEMÉLYNÉV Lö Tivada

SZÓCIKK L Tivadar ügyvéd L Lipó fia szül Pápá 1848 nov 14 megh Budapesten A egyeteme Budapeste végezt u o vol ügyvé é töb nag vállala jogtanácsosa Jelentő publicisztika tevékenysége fejtet k töb lapban egyidőbe pedi felelő szerkesztőj vol Peste Montagsblätte c politika hetilapna é munkatárs töb jog folyóiratnak önállóa megjelen művei Iránypéldá a ú magya csődeljáráshoz magya büntetőtörvényköny bűntettekrő é vétségekrő stb Egyi legjelentékenyeb tagj vol haza ügyvédtársadalomnak

13030.h

CÍMSZ L

SZEMÉLYNÉ L Tivad

SZÓCIK Tivada ügyvé Lip fi szü Páp 184 no 1 meg Budapeste egyetem Budapest végez vo ügyv tö na vállal jogtanácsos Jelent publicisztik tevékenység fejte tö lapba egyidőb ped felel szerkesztő vo Pest Montagsblätt politik hetilapn munkatár tö jo folyóiratna önálló megjele műve Iránypéld magy csődeljárásho magy büntetőtörvénykön bűntettekr vétségekr st Egy legjelentékenye tag vo haz ügyvédtársadalomna

13030.

CÍMS

SZEMÉLYN Tiva

SZÓCI Tivad ügyv Li f sz Pá 18 n me Budapest egyete Budapes vége v ügy t n válla jogtanácso Jelen publiciszti tevékenysé fejt t lapb egyidő pe fele szerkeszt v Pes Montagsblät politi hetilap munkatá t j folyóiratn önáll megjel műv Iránypél mag csődeljárásh mag büntetőtörvénykö bűntettek vétségek s Eg legjelentékeny ta v ha ügyvédtársadalomn

13030

CÍM

SZEMÉLY Tiv

SZÓC Tiva ügy L s P 1 m Budapes egyet Budape vég üg váll jogtanács Jele publiciszt tevékenys fej lap egyid p fel szerkesz Pe Montagsblä polit hetila munkat folyóirat önál megje mű Iránypé ma csődeljárás ma büntetőtörvényk bűntette vétsége E legjelentéken t h ügyvédtársadalom

1303SZEMÉL Ti

SZÓ Tiv üg Budape egye Budap vé ü vál jogtanác Jel publicisz tevékeny fe la egyi fe szerkes P Montagsbl poli hetil munka folyóira öná megj m Irányp m csődeljárá m büntetőtörvény bűntett vétség legjelentéke ügyvédtársadalo