13034.htm

CÍMSZÓ: Löwenthal

SZEMÉLYNÉV: Löwenthal Johann

SZÓCIKK: Löwenthal Johann Jacob,* sakkmester, szül. Pesten 1810., megh. St. Leonard's on Sea angliai tengeri fürdőn 1876. júl. 20. A piaristáknál járt gimnáziumba. Kossuth 1848. állami állást adott neki. A szabadságharc után menekülnie kellett s Amerikába emigrált. 1851-ben Angliában telepedett le. Az 1857-i híres manchesteri játékversenyen L. legyőzte Andersent, kora leghíresebb sakkmesterét. Több sakkújságot szerkesztett. Morphys Games of Chess, with analytical and critical notes c. könyvét kitűnő szakmunkának ismerik.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3034. címszó a lexikon => 545. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13034.htm

CÍMSZÓ: Löwenthal

SZEMÉLYNÉV: Löwenthal Johann

SZÓCIKK: Löwenthal Johann Jacob,* sakkmester, szül. Pesten 1810., megh. St. Leonard's on Sea angliai tengeri fürdőn 1876. júl. 20. A piaristáknál járt gimnáziumba. Kossuth 1848. állami állást adott neki. A szabadságharc után menekülnie kellett s Amerikába emigrált. 1851-ben Angliában telepedett le. Az 1857-i híres manchesteri játékversenyen L. legyőzte Andersent, kora leghíresebb sakkmesterét. Több sakkújságot szerkesztett. Morphys Games of Chess, with analytical and critical notes c. könyvét kitűnő szakmunkának ismerik.

13034.ht

CÍMSZÓ Löwentha

SZEMÉLYNÉV Löwentha Johan

SZÓCIKK Löwentha Johan Jacob, sakkmester szül Peste 1810. megh St Leonard' o Se anglia tenger fürdő 1876 júl 20 piaristákná jár gimnáziumba Kossut 1848 állam állás adot neki szabadsághar utá menekülni kellet Amerikáb emigrált 1851-be Angliába telepedet le A 1857- híre manchester játékversenye L legyőzt Andersent kor leghíreseb sakkmesterét Töb sakkújságo szerkesztett Morphy Game o Chess wit analytica an critica note c könyvé kitűn szakmunkána ismerik

13034.h

CÍMSZ Löwenth

SZEMÉLYNÉ Löwenth Joha

SZÓCIK Löwenth Joha Jacob sakkmeste szü Pest 1810 meg S Leonard S angli tenge fürd 187 jú 2 piaristákn já gimnáziumb Kossu 184 álla állá ado nek szabadságha ut meneküln kelle Ameriká emigrál 1851-b Angliáb telepede l 1857 hír mancheste játékverseny legyőz Andersen ko leghírese sakkmesteré Tö sakkújság szerkesztet Morph Gam Ches wi analytic a critic not könyv kitű szakmunkán ismeri

13034.

CÍMS Löwent

SZEMÉLYN Löwent Joh

SZÓCI Löwent Joh Jaco sakkmest sz Pes 181 me Leonar angl teng für 18 j piaristák j gimnázium Koss 18 áll áll ad ne szabadságh u menekül kell Amerik emigrá 1851- Angliá teleped 185 hí manchest játékversen legyő Anderse k leghíres sakkmester T sakkújsá szerkeszte Morp Ga Che w analyti criti no köny kit szakmunká ismer

13034

CÍM Löwen

SZEMÉLY Löwen Jo

SZÓC Löwen Jo Jac sakkmes s Pe 18 m Leona ang ten fü 1 piaristá gimnáziu Kos 1 ál ál a n szabadság menekü kel Ameri emigr 1851 Angli telepe 18 h manches játékverse legy Anders leghíre sakkmeste sakkújs szerkeszt Mor G Ch analyt crit n kön ki szakmunk isme

1303

CÍ Löwe

SZEMÉL Löwe J

SZÓ Löwe J Ja sakkme P 1 Leon an te f piarist gimnázi Ko á á szabadsá menek ke Amer emig 185 Angl telep 1 manche játékvers leg Ander leghír sakkmest sakkúj szerkesz Mo C analy cri kö k szakmun ism