13035.htm

CÍMSZÓ: Löwinger

SZEMÉLYNÉV: Löwinger Miksa

SZÓCIKK: L. Miksa, orvos, volt aradi közkórházi igazgató-főorvos. Ismert belgyógyász, akinek írásai szaklapokban jelentek meg. Kulturális, főleg közegészségügyi mozgalmakban aktív részt vesz. Aradon él.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3035. címszó a lexikon => 545. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13035.htm

CÍMSZÓ: Löwinger

SZEMÉLYNÉV: Löwinger Miksa

SZÓCIKK: L. Miksa, orvos, volt aradi közkórházi igazgató-főorvos. Ismert belgyógyász, akinek írásai szaklapokban jelentek meg. Kulturális, főleg közegészségügyi mozgalmakban aktív részt vesz. Aradon él.

13035.ht

CÍMSZÓ Löwinge

SZEMÉLYNÉV Löwinge Miks

SZÓCIKK L Miksa orvos vol arad közkórház igazgató-főorvos Ismer belgyógyász akine írása szaklapokba jelente meg Kulturális főle közegészségügy mozgalmakba aktí rész vesz Arado él

13035.h

CÍMSZ Löwing

SZEMÉLYNÉ Löwing Mik

SZÓCIK Miks orvo vo ara közkórhá igazgató-főorvo Isme belgyógyás akin írás szaklapokb jelent me Kulturáli fől közegészségüg mozgalmakb akt rés ves Arad é

13035.

CÍMS Löwin

SZEMÉLYN Löwin Mi

SZÓCI Mik orv v ar közkórh igazgató-főorv Ism belgyógyá aki írá szaklapok jelen m Kulturál fő közegészségü mozgalmak ak ré ve Ara

13035

CÍM Löwi

SZEMÉLY Löwi M

SZÓC Mi or a közkór igazgató-főor Is belgyógy ak ír szaklapo jele Kulturá f közegészség mozgalma a r v Ar

1303

CÍ Löw

SZEMÉL Löw

SZÓ M o közkó igazgató-főo I belgyóg a í szaklap jel Kultur közegészsé mozgalm A