13039.htm

CÍMSZÓ: Löwy

SZEMÉLYNÉV: Löwy Bernát

SZÓCIKK: Löwy, 1, Bernát, nagyiparos, L. Izsáknak, Újpest alapítójának testvére, szül. Nagysurányban 1793., megh. Újpesten 1857. febr. 1. Bőrgyáros volt és részt vett testvérének valamennyi vállalkozásában. Része volt Újpest alapításában is. Az ottani hitközség megszervezése és a templom megépítése körül maradandó érdemeket szerzett.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3039. címszó a lexikon => 545. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13039.htm

CÍMSZÓ: Löwy

SZEMÉLYNÉV: Löwy Bernát

SZÓCIKK: Löwy, 1, Bernát, nagyiparos, L. Izsáknak, Újpest alapítójának testvére, szül. Nagysurányban 1793., megh. Újpesten 1857. febr. 1. Bőrgyáros volt és részt vett testvérének valamennyi vállalkozásában. Része volt Újpest alapításában is. Az ottani hitközség megszervezése és a templom megépítése körül maradandó érdemeket szerzett.

13039.ht

CÍMSZÓ Löw

SZEMÉLYNÉV Löw Berná

SZÓCIKK Löwy 1 Bernát nagyiparos L Izsáknak Újpes alapítójána testvére szül Nagysurányba 1793. megh Újpeste 1857 febr 1 Bőrgyáro vol é rész vet testvéréne valamenny vállalkozásában Rész vol Újpes alapításába is A ottan hitközsé megszervezés é templo megépítés körü maradand érdemeke szerzett

13039.h

CÍMSZ Lö

SZEMÉLYNÉ Lö Bern

SZÓCIK Löw Berná nagyiparo Izsákna Újpe alapítóján testvér szü Nagysurányb 1793 meg Újpest 185 feb Bőrgyár vo rés ve testvérén valamenn vállalkozásába Rés vo Újpe alapításáb i otta hitközs megszervezé templ megépíté kör maradan érdemek szerzet

13039.

CÍMS L

SZEMÉLYN L Ber

SZÓCI Lö Bern nagyipar Izsákn Újp alapítójá testvé sz Nagysurány 179 me Újpes 18 fe Bőrgyá v ré v testvéré valamen vállalkozásáb Ré v Újp alapításá ott hitköz megszervez temp megépít kö marada érdeme szerze

13039

CÍM

SZEMÉLY Be

SZÓC L Ber nagyipa Izsák Új alapítój testv s Nagysurán 17 m Újpe 1 f Bőrgy r testvér valame vállalkozásá R Új alapítás ot hitkö megszerve tem megépí k marad érdem szerz

1303SZEMÉL B

SZÓ Be nagyip Izsá Ú alapító test Nagysurá 1 Újp Bőrg testvé valam vállalkozás Ú alapítá o hitk megszerv te megép mara érde szer