13041.htm

CÍMSZÓ: Löwy

SZEMÉLYNÉV: Löwy Károly

SZÓCIKK: L. Károly, ügyvéd, szül. Várpalotán 1853. Egyetemi tanulmányait Budapesten végezte, majd Székesfehérváron nyitott ügyvédi irodát. Évek óta elnöke a székesfehérvári izraelita hitközségnek, amelynek fejlődését jelentős mértékben mozdította elő. Mint kiváló jogtudóst s az ügyvédi kar tekintélyes tagját néhány évvel ezelőtt a székesfehérvári ügyvédi kamara elnökévé választották.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3041. címszó a lexikon => 545. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13041.htm

CÍMSZÓ: Löwy

SZEMÉLYNÉV: Löwy Károly

SZÓCIKK: L. Károly, ügyvéd, szül. Várpalotán 1853. Egyetemi tanulmányait Budapesten végezte, majd Székesfehérváron nyitott ügyvédi irodát. Évek óta elnöke a székesfehérvári izraelita hitközségnek, amelynek fejlődését jelentős mértékben mozdította elő. Mint kiváló jogtudóst s az ügyvédi kar tekintélyes tagját néhány évvel ezelőtt a székesfehérvári ügyvédi kamara elnökévé választották.

13041.ht

CÍMSZÓ Löw

SZEMÉLYNÉV Löw Károl

SZÓCIKK L Károly ügyvéd szül Várpalotá 1853 Egyetem tanulmányai Budapeste végezte maj Székesfehérváro nyitot ügyvéd irodát Éve ót elnök székesfehérvár izraelit hitközségnek amelyne fejlődésé jelentő mértékbe mozdított elő Min kivál jogtudós a ügyvéd ka tekintélye tagjá néhán évve ezelőt székesfehérvár ügyvéd kamar elnökév választották

13041.h

CÍMSZ Lö

SZEMÉLYNÉ Lö Káro

SZÓCIK Károl ügyvé szü Várpalot 185 Egyete tanulmánya Budapest végezt ma Székesfehérvár nyito ügyvé irodá Év ó elnö székesfehérvá izraeli hitközségne amelyn fejlődés jelent mértékb mozdítot el Mi kivá jogtudó ügyvé k tekintély tagj néhá évv ezelő székesfehérvá ügyvé kama elnöké választottá

13041.

CÍMS L

SZEMÉLYN L Kár

SZÓCI Káro ügyv sz Várpalo 18 Egyet tanulmány Budapes végez m Székesfehérvá nyit ügyv irod É eln székesfehérv izrael hitközségn amely fejlődé jelen mérték mozdíto e M kiv jogtud ügyv tekintél tag néh év ezel székesfehérv ügyv kam elnök választott

13041

CÍM

SZEMÉLY Ká

SZÓC Kár ügy s Várpal 1 Egye tanulmán Budape vége Székesfehérv nyi ügy iro el székesfehér izrae hitközség amel fejlőd jele mérté mozdít ki jogtu ügy tekinté ta né é eze székesfehér ügy ka elnö választot

1304SZEMÉL K

SZÓ Ká üg Várpa Egy tanulmá Budap vég Székesfehér ny üg ir e székesfehé izra hitközsé ame fejlő jel mért mozdí k jogt üg tekint t n ez székesfehé üg k eln választo