13043.htm

CÍMSZÓ: Löwy

SZEMÉLYNÉV: Löwy Simon

SZÓCIKK: "L. M Simon, rabbi, szül. Vágújhelyen 1861. júl. 21. Reáliskolát Vágújhelyen végzett, azután a szeredi és pozsonyi jesiva hallgatója volt. Előbb Jókán, 1892 óta Boldogasszonyban, 1900 óta Verbón töltötte be a rabbiszéket. Művei: Miseloch nitnu loch, kommentár Neddárim traktátusához; Jiszmach lév, halachikus és pilpulisztikus tartalommal három kötetben."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3043. címszó a lexikon => 546. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13043.htm

CÍMSZÓ: Löwy

SZEMÉLYNÉV: Löwy Simon

SZÓCIKK: L. M Simon, rabbi, szül. Vágújhelyen 1861. júl. 21. Reáliskolát Vágújhelyen végzett, azután a szeredi és pozsonyi jesiva hallgatója volt. Előbb Jókán, 1892 óta Boldogasszonyban, 1900 óta Verbón töltötte be a rabbiszéket. Művei: Miseloch nitnu loch, kommentár Neddárim traktátusához; Jiszmach lév, halachikus és pilpulisztikus tartalommal három kötetben.

13043.ht

CÍMSZÓ Löw

SZEMÉLYNÉV Löw Simo

SZÓCIKK L Simon rabbi szül Vágújhelye 1861 júl 21 Reáliskolá Vágújhelye végzett azutá szered é pozsony jesiv hallgatój volt Előb Jókán 189 ót Boldogasszonyban 190 ót Verbó töltött b rabbiszéket Művei Miseloc nitn loch kommentá Neddári traktátusához Jiszmac lév halachiku é pilpulisztiku tartalomma háro kötetben

13043.h

CÍMSZ Lö

SZEMÉLYNÉ Lö Sim

SZÓCIK Simo rabb szü Vágújhely 186 jú 2 Reáliskol Vágújhely végzet azut szere pozson jesi hallgató vol Elő Jóká 18 ó Boldogasszonyba 19 ó Verb töltöt rabbiszéke Műve Miselo nit loc komment Neddár traktátusáho Jiszma lé halachik pilpulisztik tartalomm hár kötetbe

13043.

CÍMS L

SZEMÉLYN L Si

SZÓCI Sim rab sz Vágújhel 18 j Reálisko Vágújhel végze azu szer pozso jes hallgat vo El Jók 1 Boldogasszonyb 1 Ver töltö rabbiszék Műv Misel ni lo kommen Neddá traktátusáh Jiszm l halachi pilpuliszti tartalom há kötetb

13043

CÍM

SZEMÉLY S

SZÓC Si ra s Vágújhe 1 Reálisk Vágújhe végz az sze pozs je hallga v E Jó Boldogasszony Ve tölt rabbiszé Mű Mise n l komme Nedd traktátusá Jisz halach pilpuliszt tartalo h kötet

1304SZEMÉL

SZÓ S r Vágújh Reális Vágújh vég a sz poz j hallg J Boldogasszon V töl rabbisz M Mis komm Ned traktátus Jis halac pilpulisz tartal köte