13048.htm

CÍMSZÓ: Lukács

SZEMÉLYNÉV: Lukács Pál

SZÓCIKK: "L. Pál, belgyógyász. Szül. Budapesten 1883. máj. 27. Az egyetemet Budapesten végezte. Először a berlini Charité klinikán volt gyakorló orvos, azután hazatérve a Ligetszanatórium belosztályát vezette. Jelenleg a Társadalombiztosító központi rendelője gyomorosztályának vezető főorvosa. Számos cikke és tanulmánya jelent meg. Nagyobb munkái: A cukorbetegség diétás kezelése; Az elhízás és soványító gyógyeljárások."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3048. címszó a lexikon => 546. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13048.htm

CÍMSZÓ: Lukács

SZEMÉLYNÉV: Lukács Pál

SZÓCIKK: L. Pál, belgyógyász. Szül. Budapesten 1883. máj. 27. Az egyetemet Budapesten végezte. Először a berlini Charité klinikán volt gyakorló orvos, azután hazatérve a Ligetszanatórium belosztályát vezette. Jelenleg a Társadalombiztosító központi rendelője gyomorosztályának vezető főorvosa. Számos cikke és tanulmánya jelent meg. Nagyobb munkái: A cukorbetegség diétás kezelése; Az elhízás és soványító gyógyeljárások.

13048.ht

CÍMSZÓ Lukác

SZEMÉLYNÉV Lukác Pá

SZÓCIKK L Pál belgyógyász Szül Budapeste 1883 máj 27 A egyeteme Budapeste végezte Előszö berlin Charit kliniká vol gyakorl orvos azutá hazatérv Ligetszanatóriu belosztályá vezette Jelenle Társadalombiztosít központ rendelőj gyomorosztályána vezet főorvosa Számo cikk é tanulmány jelen meg Nagyob munkái cukorbetegsé diétá kezelése A elhízá é soványít gyógyeljárások

13048.h

CÍMSZ Luká

SZEMÉLYNÉ Luká P

SZÓCIK Pá belgyógyás Szü Budapest 188 má 2 egyetem Budapest végezt Elősz berli Chari klinik vo gyakor orvo azut hazatér Ligetszanatóri belosztály vezett Jelenl Társadalombiztosí közpon rendelő gyomorosztályán veze főorvos Szám cik tanulmán jele me Nagyo munká cukorbetegs diét kezelés elhíz soványí gyógyeljáráso

13048.

CÍMS Luk

SZEMÉLYN Luk

SZÓCI P belgyógyá Sz Budapes 18 m egyete Budapes végez Elős berl Char klini v gyako orv azu hazaté Ligetszanatór belosztál vezet Jelen Társadalombiztos közpo rendel gyomorosztályá vez főorvo Szá ci tanulmá jel m Nagy munk cukorbeteg dié kezelé elhí sovány gyógyeljárás

13048

CÍM Lu

SZEMÉLY Lu

SZÓC belgyógy S Budape 1 egyet Budape vége Elő ber Cha klin gyak or az hazat Ligetszanató belosztá veze Jele Társadalombizto közp rende gyomorosztály ve főorv Sz c tanulm je Nag mun cukorbete di kezel elh sován gyógyeljárá

1304

CÍ L

SZEMÉL L

SZÓ belgyóg Budap egye Budap vég El be Ch kli gya o a haza Ligetszanat beloszt vez Jel Társadalombizt köz rend gyomorosztál v főor S tanul j Na mu cukorbet d keze el sová gyógyeljár