13054.htm

CÍMSZÓ: Maárovisz

SZÓCIKK: "Maárovisz. Az ünnepi liturgia ama költői részei, melyeket a zarándokünnep esti (l. Maariv - innen maárovisz) imába iktatnak be a sémát (l. o.) megelőző és az azt követő áldások előtt. Kisebb (négysoros) részeket, az első és második áldás előtt, hosszabb refraines részt lechó ónu siró után mondanak. Végül ismét négy kisebb (négysoros) rész a következő helyeken: a) közvetlenül a hosszabb rész után ; b) lifné Móser után; c) kozok mimenu után; d) szukász sélómechó után. Az M. elmarad a péntek estével egybeeső első ünnep estén. A szöveget a második napon mondják és a második napi elmarad. A modern istentiszteletnél nem mondanak M.-t.                    "


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3054. címszó a lexikon => 547. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13054.htm

CÍMSZÓ: Maárovisz

SZÓCIKK: Maárovisz. Az ünnepi liturgia ama költői részei, melyeket a zarándokünnep esti l. Maariv - innen maárovisz imába iktatnak be a sémát l. o. megelőző és az azt követő áldások előtt. Kisebb négysoros részeket, az első és második áldás előtt, hosszabb refraines részt lechó ónu siró után mondanak. Végül ismét négy kisebb négysoros rész a következő helyeken: a közvetlenül a hosszabb rész után ; b lifné Móser után; c kozok mimenu után; d szukász sélómechó után. Az M. elmarad a péntek estével egybeeső első ünnep estén. A szöveget a második napon mondják és a második napi elmarad. A modern istentiszteletnél nem mondanak M.-t.  

13054.ht

CÍMSZÓ Maárovis

SZÓCIKK Maárovisz A ünnep liturgi am költő részei melyeke zarándokünne est l Maari inne maárovis imáb iktatna b sémá l o megelőz é a az követ áldáso előtt Kiseb négysoro részeket a els é másodi áldá előtt hosszab refraine rész lech ón sir utá mondanak Végü ismé nég kiseb négysoro rés következ helyeken közvetlenü hosszab rés utá lifn Móse után kozo mimen után szukás sélómech után A M elmara pénte estéve egybees els ünne estén szövege másodi napo mondjá é másodi nap elmarad moder istentiszteletné ne mondana M.-t

13054.h

CÍMSZ Maárovi

SZÓCIK Maárovis ünne liturg a költ része melyek zarándokünn es Maar inn maárovi imá iktatn sém megelő a köve áldás előt Kise négysor részeke el másod áld előt hossza refrain rés lec ó si ut mondana Vég ism né kise négysor ré követke helyeke közvetlen hossza ré ut lif Mós utá koz mime utá szuká sélómec utá elmar pént estév egybee el ünn esté szöveg másod nap mondj másod na elmara mode istentiszteletn n mondan M.-

13054.

CÍMS Maárov

SZÓCI Maárovi ünn litur köl rész melye zarándokün e Maa in maárov im iktat sé megel köv áldá elő Kis négyso részek e máso ál elő hossz refrai ré le s u mondan Vé is n kis négyso r követk helyek közvetle hossz r u li Mó ut ko mim ut szuk sélóme ut elma pén esté egybe e ün est szöve máso na mond máso n elmar mod istentisztelet monda M.

13054

CÍM Maáro

SZÓC Maárov ün litu kö rés mely zarándokü Ma i maáro i ikta s mege kö áld el Ki négys része más á el hoss refra r l monda V i ki négys követ helye közvetl hoss l M u k mi u szu sélóm u elm pé est egyb ü es szöv más n mon más elma mo istentisztele mond M

1305

CÍ Maár

SZÓ Maáro ü lit k ré mel zarándok M maár ikt meg k ál e K négy rész má e hos refr mond k négy köve hely közvet hos m sz séló el p es egy e szö má mo má elm m istentisztel mon