13056.htm

CÍMSZÓ: Maászér

SZÓCIKK: "a föld hozadékának az a része, amely a papságot és a szegényeket illette meg; ma az a tizedrész, amelyet a szegények támogatására önként hasítanak ki jövedelmeikből a vallásos zsidók."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3056. címszó a lexikon => 547. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13056.htm

CÍMSZÓ: Maászér

SZÓCIKK: a föld hozadékának az a része, amely a papságot és a szegényeket illette meg; ma az a tizedrész, amelyet a szegények támogatására önként hasítanak ki jövedelmeikből a vallásos zsidók.

13056.ht

CÍMSZÓ Maászé

SZÓCIKK föl hozadékána a része amel papságo é szegényeke illett meg m a tizedrész amelye szegénye támogatásár önkén hasítana k jövedelmeikbő valláso zsidók

13056.h

CÍMSZ Maász

SZÓCIK fö hozadékán rész ame papság szegények illet me tizedrés amely szegény támogatásá önké hasítan jövedelmeikb vallás zsidó

13056.

CÍMS Maás

SZÓCI f hozadéká rés am papsá szegénye ille m tizedré amel szegén támogatás önk hasíta jövedelmeik vallá zsid

13056

CÍM Maá

SZÓC hozadék ré a paps szegény ill tizedr ame szegé támogatá ön hasít jövedelmei vall zsi

1305

CÍ Ma

SZÓ hozadé r pap szegén il tized am szeg támogat ö hasí jövedelme val zs