13059.htm

CÍMSZÓ: Machlókesz

SZÓCIKK: Machlókesz, (machlojka h.) viszály, meghasonlás, pártoskodás, ellenzékieskedés. Vulg. kiejtéssel: machlojka. Az ideális célért való pártállást machlókesz lé-sém somájímnak, Isten nevében való pártszakadásnak mondja a Talmud (Pirké Ábót) és erről az a hite, hogy szófó lehiszkájém, megmarad és sikerre vezet. Ezzel szemben az önző érdekekért való ellenzékieskedés (a machlókesz seló lé-sém somájim) kudarccal végződik (szófó lehiszbatél).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3059. címszó a lexikon => 547. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13059.htm

CÍMSZÓ: Machlókesz

SZÓCIKK: Machlókesz, machlojka h. viszály, meghasonlás, pártoskodás, ellenzékieskedés. Vulg. kiejtéssel: machlojka. Az ideális célért való pártállást machlókesz lé-sém somájímnak, Isten nevében való pártszakadásnak mondja a Talmud Pirké Ábót és erről az a hite, hogy szófó lehiszkájém, megmarad és sikerre vezet. Ezzel szemben az önző érdekekért való ellenzékieskedés a machlókesz seló lé-sém somájim kudarccal végződik szófó lehiszbatél .

13059.ht

CÍMSZÓ Machlókes

SZÓCIKK Machlókesz machlojk h viszály meghasonlás pártoskodás ellenzékieskedés Vulg kiejtéssel machlojka A ideáli célér val pártállás machlókes lé-sé somájímnak Iste nevébe val pártszakadásna mondj Talmu Pirk Ábó é errő a hite hog szóf lehiszkájém megmara é sikerr vezet Ezze szembe a önz érdekekér val ellenzékieskedé machlókes sel lé-sé somáji kudarcca végződi szóf lehiszbaté

13059.h

CÍMSZ Machlóke

SZÓCIK Machlókes machloj viszál meghasonlá pártoskodá ellenzékieskedé Vul kiejtésse machlojk ideál célé va pártállá machlóke lé-s somájímna Ist nevéb va pártszakadásn mond Talm Pir Áb err hit ho szó lehiszkájé megmar siker veze Ezz szemb ön érdekeké va ellenzékiesked machlóke se lé-s somáj kudarcc végződ szó lehiszbat

13059.

CÍMS Machlók

SZÓCI Machlóke machlo viszá meghasonl pártoskod ellenzékiesked Vu kiejtéss machloj ideá cél v pártáll machlók lé- somájímn Is nevé v pártszakadás mon Tal Pi Á er hi h sz lehiszkáj megma sike vez Ez szem ö érdekek v ellenzékieske machlók s lé- somá kudarc végző sz lehiszba

13059

CÍM Machló

SZÓC Machlók machl visz meghason pártosko ellenzékieske V kiejtés machlo ide cé pártál machló lé somájím I nev pártszakadá mo Ta P e h s lehiszká megm sik ve E sze érdeke ellenzékiesk machló lé som kudar végz s lehiszb

1305

CÍ Machl

SZÓ Machló mach vis meghaso pártosk ellenzékiesk kiejté machl id c pártá machl l somájí ne pártszakad m T lehiszk meg si v sz érdek ellenzékies machl l so kuda vég lehisz