13060.htm

CÍMSZÓ: Machzor

SZÓCIKK: Machzor (h.) Szószerint időkör-t jelent. A zsinagógában használt imádságos könyv, amely az ünnepi istentiszteletek imáit tartalmazza. A magyarországi ortodox, kongresszusi és statusquo hitközségekben az askenáz liturgia érvényes, az ettől eltérő szefárd liturgia csak egy-két hitközségben dívik. A Magyarországon használt M. az askenáz imarendhez alkalmazkodik.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3060. címszó a lexikon => 547. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13060.htm

CÍMSZÓ: Machzor

SZÓCIKK: Machzor h. Szószerint időkör-t jelent. A zsinagógában használt imádságos könyv, amely az ünnepi istentiszteletek imáit tartalmazza. A magyarországi ortodox, kongresszusi és statusquo hitközségekben az askenáz liturgia érvényes, az ettől eltérő szefárd liturgia csak egy-két hitközségben dívik. A Magyarországon használt M. az askenáz imarendhez alkalmazkodik.

13060.ht

CÍMSZÓ Machzo

SZÓCIKK Machzo h Szószerin időkör- jelent zsinagógába használ imádságo könyv amel a ünnep istentisztelete imái tartalmazza magyarország ortodox kongresszus é statusqu hitközségekbe a askená liturgi érvényes a ettő eltér szefár liturgi csa egy-ké hitközségbe dívik Magyarországo használ M a askená imarendhe alkalmazkodik

13060.h

CÍMSZ Machz

SZÓCIK Machz Szószeri időkör jelen zsinagógáb haszná imádság köny ame ünne istentisztelet imá tartalmazz magyarorszá ortodo kongresszu statusq hitközségekb asken liturg érvénye ett elté szefá liturg cs egy-k hitközségb dívi Magyarország haszná asken imarendh alkalmazkodi

13060.

CÍMS Mach

SZÓCI Mach Szószer időkö jele zsinagógá haszn imádsá kön am ünn istentisztele im tartalmaz magyarorsz ortod kongressz status hitközségek aske litur érvény et elt szef litur c egy- hitközség dív Magyarorszá haszn aske imarend alkalmazkod

13060

CÍM Mac

SZÓC Mac Szósze idők jel zsinagóg hasz imáds kö a ün istentisztel i tartalma magyarors orto kongress statu hitközsége ask litu érvén e el sze litu egy hitközsé dí Magyarorsz hasz ask imaren alkalmazko

1306

CÍ Ma

SZÓ Ma Szósz idő je zsinagó has imád k ü istentiszte tartalm magyaror ort kongres stat hitközség as lit érvé e sz lit eg hitközs d Magyarors has as imare alkalmazk