13062.htm

CÍMSZÓ: Madarassy-Beck

SZEMÉLYNÉV: Madarassy-Beck Miksa

SZÓCIKK: M-B, Miksa báró, közgazdász, szül. Bácsmadarason 1838., megh. Budapesten 1924. márc. 10. Pályafutását, mint a J. Cohen-cég pesti bankházának alkalmazottja, majd üzletvezetője kezdte, míg 1870. a Magyar Leszámítoló- és Pénzváltó Bank vezérigazgatójává nevezték ki. 1911. pedig báróvá nevezte ki a király.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3062. címszó a lexikon => 547. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13062.htm

CÍMSZÓ: Madarassy-Beck

SZEMÉLYNÉV: Madarassy-Beck Miksa

SZÓCIKK: M-B, Miksa báró, közgazdász, szül. Bácsmadarason 1838., megh. Budapesten 1924. márc. 10. Pályafutását, mint a J. Cohen-cég pesti bankházának alkalmazottja, majd üzletvezetője kezdte, míg 1870. a Magyar Leszámítoló- és Pénzváltó Bank vezérigazgatójává nevezték ki. 1911. pedig báróvá nevezte ki a király.

13062.ht

CÍMSZÓ Madarassy-Bec

SZEMÉLYNÉV Madarassy-Bec Miks

SZÓCIKK M-B Miks báró közgazdász szül Bácsmadaraso 1838. megh Budapeste 1924 márc 10 Pályafutását min J Cohen-cé pest bankházána alkalmazottja maj üzletvezetőj kezdte mí 1870 Magya Leszámítoló é Pénzvált Ban vezérigazgatójáv nevezté ki 1911 pedi báróv nevezt k király

13062.h

CÍMSZ Madarassy-Be

SZEMÉLYNÉ Madarassy-Be Mik

SZÓCIK M- Mik bár közgazdás szü Bácsmadaras 1838 meg Budapest 192 már 1 Pályafutásá mi Cohen-c pes bankházán alkalmazottj ma üzletvezető kezdt m 187 Magy Leszámítol Pénzvál Ba vezérigazgatójá nevezt k 191 ped báró nevez királ

13062.

CÍMS Madarassy-B

SZEMÉLYN Madarassy-B Mi

SZÓCI M Mi bá közgazdá sz Bácsmadara 183 me Budapes 19 má Pályafutás m Cohen- pe bankházá alkalmazott m üzletvezet kezd 18 Mag Leszámíto Pénzvá B vezérigazgatój nevez 19 pe bár neve kirá

13062

CÍM Madarassy-

SZEMÉLY Madarassy- M

SZÓC M b közgazd s Bácsmadar 18 m Budape 1 m Pályafutá Cohen p bankház alkalmazot üzletveze kez 1 Ma Leszámít Pénzv vezérigazgató neve 1 p bá nev kir

1306

CÍ Madarassy

SZEMÉL Madarassy

SZÓ közgaz Bácsmada 1 Budap Pályafut Cohe bankhá alkalmazo üzletvez ke M Leszámí Pénz vezérigazgat nev b ne ki