13064.htm

CÍMSZÓ: Madarassy-Beck

SZEMÉLYNÉV: Madarassy-Beck Marcell

SZÓCIKK: M-B, Marcell báró*, közgazdász, M. Miksa (1. o.) fia, szül. Budapesten 1872. Jogi tanulmányai elvégzése után belépett a Magyar Leszámítoló- és Pénzváltó Bankba, amelynek igazgatója, majd apja halála után vezérigazgatója és elnöke lett. Egy cikluson át egyik erdélyi kerületet képviselte a parlamentben.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3064. címszó a lexikon => 547. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13064.htm

CÍMSZÓ: Madarassy-Beck

SZEMÉLYNÉV: Madarassy-Beck Marcell

SZÓCIKK: M-B, Marcell báró*, közgazdász, M. Miksa 1. o. fia, szül. Budapesten 1872. Jogi tanulmányai elvégzése után belépett a Magyar Leszámítoló- és Pénzváltó Bankba, amelynek igazgatója, majd apja halála után vezérigazgatója és elnöke lett. Egy cikluson át egyik erdélyi kerületet képviselte a parlamentben.

13064.ht

CÍMSZÓ Madarassy-Bec

SZEMÉLYNÉV Madarassy-Bec Marcel

SZÓCIKK M-B Marcel báró* közgazdász M Miks 1 o fia szül Budapeste 1872 Jog tanulmánya elvégzés utá belépet Magya Leszámítoló é Pénzvált Bankba amelyne igazgatója maj apj halál utá vezérigazgatój é elnök lett Eg cikluso á egyi erdély kerülete képviselt parlamentben

13064.h

CÍMSZ Madarassy-Be

SZEMÉLYNÉ Madarassy-Be Marce

SZÓCIK M- Marce báró közgazdás Mik fi szü Budapest 187 Jo tanulmány elvégzé ut belépe Magy Leszámítol Pénzvál Bankb amelyn igazgatój ma ap halá ut vezérigazgató elnö let E ciklus egy erdél kerület képvisel parlamentbe

13064.

CÍMS Madarassy-B

SZEMÉLYN Madarassy-B Marc

SZÓCI M Marc bár közgazdá Mi f sz Budapes 18 J tanulmán elvégz u belép Mag Leszámíto Pénzvá Bank amely igazgató m a hal u vezérigazgat eln le ciklu eg erdé kerüle képvise parlamentb

13064

CÍM Madarassy-

SZEMÉLY Madarassy- Mar

SZÓC Mar bá közgazd M s Budape 1 tanulmá elvég belé Ma Leszámít Pénzv Ban amel igazgat ha vezérigazga el l cikl e erd kerül képvis parlament

1306

CÍ Madarassy

SZEMÉL Madarassy Ma

SZÓ Ma b közgaz Budap tanulm elvé bel M Leszámí Pénz Ba ame igazga h vezérigazg e cik er kerü képvi parlamen