13065.htm

CÍMSZÓ: Madarassy-Beck

SZEMÉLYNÉV: Madarassy-Beck Gyula

SZÓCIKK: Madarassy-Beck, 1. Gyula* báró, közgazdász, szül. Budapesten 1873. aug. 18. A budapesti egyetemen jogot tanult és ügyvédi diplomát szerzett, majd a Magyar Agrár és Járadékbank szolgálatába állott. Később a Magyar Jelzálog Hitelbank vezérigazgatója lett. 1910-ben egy cikluson át országgyűlési képviselő is volt. Az aktuális közgazdasági helyzetről számos kimerítő közgazdasági tanulmányt írt. Főbb munkái: A bankjegyügy elmélete és A városok hitelügye.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3065. címszó a lexikon => 666. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13065.htm

CÍMSZÓ: Madarassy-Beck

SZEMÉLYNÉV: Madarassy-Beck Gyula

SZÓCIKK: Madarassy-Beck, 1. Gyula* báró, közgazdász, szül. Budapesten 1873. aug. 18. A budapesti egyetemen jogot tanult és ügyvédi diplomát szerzett, majd a Magyar Agrár és Járadékbank szolgálatába állott. Később a Magyar Jelzálog Hitelbank vezérigazgatója lett. 1910-ben egy cikluson át országgyűlési képviselő is volt. Az aktuális közgazdasági helyzetről számos kimerítő közgazdasági tanulmányt írt. Főbb munkái: A bankjegyügy elmélete és A városok hitelügye.

13065.ht

CÍMSZÓ Madarassy-Bec

SZEMÉLYNÉV Madarassy-Bec Gyul

SZÓCIKK Madarassy-Beck 1 Gyula báró közgazdász szül Budapeste 1873 aug 18 budapest egyeteme jogo tanul é ügyvéd diplomá szerzett maj Magya Agrá é Járadékban szolgálatáb állott Későb Magya Jelzálo Hitelban vezérigazgatój lett 1910-be eg cikluso á országgyűlés képvisel i volt A aktuáli közgazdaság helyzetrő számo kimerít közgazdaság tanulmány írt Főb munkái bankjegyüg elmélet é városo hitelügye

13065.h

CÍMSZ Madarassy-Be

SZEMÉLYNÉ Madarassy-Be Gyu

SZÓCIK Madarassy-Bec Gyul bár közgazdás szü Budapest 187 au 1 budapes egyetem jog tanu ügyvé diplom szerzet ma Magy Agr Járadékba szolgálatá állot Késő Magy Jelzál Hitelba vezérigazgató let 1910-b e ciklus országgyűlé képvise vol aktuál közgazdasá helyzetr szám kimerí közgazdasá tanulmán ír Fő munká bankjegyü elméle város hitelügy

13065.

CÍMS Madarassy-B

SZEMÉLYN Madarassy-B Gy

SZÓCI Madarassy-Be Gyu bá közgazdá sz Budapes 18 a budape egyete jo tan ügyv diplo szerze m Mag Ag Járadékb szolgálat állo Kés Mag Jelzá Hitelb vezérigazgat le 1910- ciklu országgyűl képvis vo aktuá közgazdas helyzet szá kimer közgazdas tanulmá í F munk bankjegy elmél váro hitelüg

13065

CÍM Madarassy-

SZEMÉLY Madarassy- G

SZÓC Madarassy-B Gy b közgazd s Budape 1 budap egyet j ta ügy dipl szerz Ma A Járadék szolgála áll Ké Ma Jelz Hitel vezérigazga l 1910 cikl országgyű képvi v aktu közgazda helyze sz kime közgazda tanulm mun bankjeg elmé vár hitelü

1306

CÍ Madarassy

SZEMÉL Madarassy

SZÓ Madarassy- G közgaz Budap buda egye t üg dip szer M Járadé szolgál ál K M Jel Hite vezérigazg 191 cik országgy képv akt közgazd helyz s kim közgazd tanul mu bankje elm vá hitel