13066.htm

CÍMSZÓ: Máday

SZEMÉLYNÉV: Máday Andor

SZÓCIKK: Máday Andor, szociológus, szül. 1887. Egyetemi magántanár Genfben, majd rendes tanár Neuchátelben, ahol a szociológiát adja elő. Igen nagy irodalmi munkásságot fejtett ki a szociológiában. Egyik szerkesztője a Társadalom c. nagy munkának (Műveltség könyvtára). A női jogok előharcosa. Legismertebb magyarnyelvű műve többek között: A magyar nő jogai a múltban és jelenben.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3066. címszó a lexikon => 547. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13066.htm

CÍMSZÓ: Máday

SZEMÉLYNÉV: Máday Andor

SZÓCIKK: Máday Andor, szociológus, szül. 1887. Egyetemi magántanár Genfben, majd rendes tanár Neuchátelben, ahol a szociológiát adja elő. Igen nagy irodalmi munkásságot fejtett ki a szociológiában. Egyik szerkesztője a Társadalom c. nagy munkának Műveltség könyvtára . A női jogok előharcosa. Legismertebb magyarnyelvű műve többek között: A magyar nő jogai a múltban és jelenben.

13066.ht

CÍMSZÓ Máda

SZEMÉLYNÉV Máda Ando

SZÓCIKK Máda Andor szociológus szül 1887 Egyetem magántaná Genfben maj rende taná Neuchátelben aho szociológiá adj elő Ige nag irodalm munkásságo fejtet k szociológiában Egyi szerkesztőj Társadalo c nag munkána Műveltsé könyvtár nő jogo előharcosa Legismerteb magyarnyelv műv többe között magya n joga múltba é jelenben

13066.h

CÍMSZ Mád

SZEMÉLYNÉ Mád And

SZÓCIK Mád Ando szociológu szü 188 Egyete magántan Genfbe ma rend tan Neuchátelbe ah szociológi ad el Ig na irodal munkásság fejte szociológiába Egy szerkesztő Társadal na munkán Művelts könyvtá n jog előharcos Legismerte magyarnyel mű több közöt magy jog múltb jelenbe

13066.

CÍMS Má

SZEMÉLYN Má An

SZÓCI Má And szociológ sz 18 Egyet magánta Genfb m ren ta Neuchátelb a szociológ a e I n iroda munkássá fejt szociológiáb Eg szerkeszt Társada n munká Művelt könyvt jo előharco Legismert magyarnye m töb közö mag jo múlt jelenb

13066

CÍM M

SZEMÉLY M A

SZÓC M An szocioló s 1 Egye magánt Genf re t Neuchátel szocioló irod munkáss fej szociológiá E szerkesz Társad munk Művel könyv j előharc Legismer magyarny tö köz ma j múl jelen

1306SZEMÉL

SZÓ A szociol Egy magán Gen r Neucháte szociol iro munkás fe szociológi szerkes Társa mun Műve köny előhar Legisme magyarn t kö m mú jele